/ Godtgørelse for lejers forbedringer (LL § 62a, stk. 5) – a: egenbetaling

Godtgørelse for lejers forbedringer (LL § 62a, stk. 5) – a: egenbetaling

16.015 kr.