/ Bliv medlem

Bliv medlem

EjendomDanmark er erhvervsorganisationen for ejere, udlejere og administratorer af fast ejendom i Danmark. Vi tilbyder rådgivning, netværk og brugbar viden

EjendomDanmark tilbyder

Som medlem af EjendomDanmark bliver du en del af en stærk erhvervsorganisation. Vi er branchens stemme på både den faglige og den politiske front og dækker 85% af branchen.

Dit medlemskab er i høj grad en opbakning til det arbejde, som EjendomDanmark gør for branchen. Samtidig opnår du en lang række af medlemsfordele til gavn for både din virksomhed og dine medarbejdere

EjendomDanmark tilbyder bl.a.:

 • Juridisk rådgivning
 • Rabat på kurser og uddannelse
 • Rabat på blanketter og kontrakter
 • Adgang til hele ejd.dk
 • Medlemsmagasinet Ejendom Jura
 • Magasinet Ejendom

Jeg er medlem af EjendomDanmark for at sikre mig, den nyeste viden inden for branchen og mulighed for juridisk rådgivning i komplicerede sager.
I en tid, hvor kompleksiteten af lejelovgivningen tiltager er det vigtigt med EjendomDanmark som sparringspartner.

Lotte Engel

Ejer af Freja Ejendomsadministration og medlem af administratorsektionen

Kontakt

Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte medlemsservice, hvis du har spørgsmål til dit medlemskab.

Dea Skovshoved

Medlems- og marketingkonsulent

Event Manager

Cecilie Birkedal Nielsen

Medlemsassistent

Emmelie Loft Zederkof

Studentermedhjælper

Medlemsfordele

Som medlem af ejer- eller administratorsektionen kan du dagligt ringe eller skrive til vores juridiske rådgivning, hvor en række juridiske eksperter kan rådgive dig i spørgsmål inden for boligleje- erhvervsleje- og foreningsretten.

Rådgivningen er gratis.

Få minimum 20% rabat når du deltager på et kursus eller tager uddannelse gennem EjendomDanmark.

Som medlem af EjendomDanmark kan du opnå store besparelser med indkøbsportalen, på alt lige fra kontorforsyning og kaffe til serviceydelser som telefoni, energioptimering og snerydning.

Som medlem får du altid rabat på:

 • Blanketter og kontakter
 • Arrangementer
 • Publikationer
 • Online blanketmodul
 • ED-Lovportal
 • Grundejernes Domssamling

Som medlem får du tilsendt magasinet Ejendom fire gange om året.

Ejendom Jura udgives seks gange årligt og er et online magasin, kun for medlemmer af EjendomDanmark.

Derudover får du som medlem også tilsendt Nyt fra Pressen. Nyt fra pressen udkommer hver morgen og er et online nyhedsbrev, der samler dagens nyheder fra ejendomsbranchen.

Som medlem får du fuld adgang til hele ejd.dk. Du får dermed adgang til en omfattende vidensbank med juridiske vejledninger, statistikker, analyser og meget mere.

Medlemsstøtte

Nedenfor er gengivet de regler vi har fra GI i forbindelse med støtte til arrangementer i lokalforeningerne. Reglerne er en del af GI’s retningslinjer vedrørende informations- og uddannelsestilskud af den 13. juni 2017.

Tilskuddet fra GI kan ikke overstige de faktiske omkostninger og må endvidere højest udgøre de anførte satser nedenfor.

I henhold til nedennævnte fastlagte retningslinjer kan henholdsvis ejer- og lejerorganisationer yde et fast tilskud på indtil 7.500 kr. pr. møde til lokale medlemsmøder, kurser mv. afholdt af lokale organisationer.

Som grundlag for ejer- og lejerorganisationernes udbetaling af det faste tilskud til lokale organisationer, skal der foreligge følgende dokumentation:

 • Annoncering af det lokale medlemsmøde, kursus mv. i magasinet Ejendom eller nyhedsbrevet Ejendom, se frister nedenfor.
 • Program for medlemsmødet, kurset mv. hvoraf det fremgår, at arrangementet er fagligt relevant, og der gøres brug af en eksterne foredragsholder.
 • Bekræftelse fra de lokale organisationer på, at arrangementet er gennemført som oplyst, samt deltagerantal.

Organisationerne, der udbetaler beløb, som er lønoplysningspligtigt, såsom fx løn og vederlag samt rejse- og befordringsgodtgørelse, er pligtig til at foretage indberetning til skattevæsenet samt i henhold til reglerne at indeholde og afregne.

Derudover har midlerne til formål, at fremme lejernes og udlejernes viden om lovgivningen vedrørende private udlejningsejendomme samt fremme samarbejdet mellem parterne. Emner til et møde skal derfor kunne indeholdes inden for disse rammer.

Når det er EjendomDanmark som administrerer en del af støtten, skal emnet ses fra den private udlejers perspektiv.

Vi giver tilskud til et til to møder årligt til den enkelte forening.

Vi skal præcisere, at vi kun giver tilskud til arrangementer, som medlemmerne på forhånd har søgt om. Når mødet er afholdt skal du sende original regningsdokumentation, oplysning om antal deltagere på mødet og selve annoncen til Hans Morten Pedersen på hmp@ejd.dk.

Annoncering i Ejendom

Frist for annoncetekst

Magasinet udkommer

6. februar

24.-25. februar

22. april

11.-12. maj

27. august

14.-15. september

5. november

23.-24. november

Annoncering i nyhedsbrevet Ejendom

Nyhedsbrevet udkommer næsten alle uger i 2020. Kontakt os for yderligere information.

Frist for annoncetekst til nyhedsbrevet er mandag kl. 9 i den uge nyhedsbrevet udkommer.

Vigtigt!

Annonceteksten skal sendes til ah@ejd.dk.

Vi forebeholder os ret til at redigere i annonceteksten.

EjendomDanmark yder i særlige tilfælde støtte til retssager anlagt af eller mod foreningens medlemmer. Støtten kan ydes som et kontant bidrag til medlemmets egen førelse af sagen ved en advokat. Det er en forudsætning for at opnå støtte, at den person eller det selskab, som er part i retssagen, er medlem af EjendomDanmark. Foreningsmedlemmer kan ikke få støtte til principielle retssager.

Ved afgørelsen af, om der kan ydes støtte til en sag, lægges der afgørende vægt på sagens principielle og økonomiske betydning for foreningens medlemmer. Sager, hvis udfald kun har principiel betydning for parterne selv eller for en snæver kreds, vil derfor normalt ikke kunne støttes.

Behandling af ansøgninger om støtte til retssager varetages af juridisk afdeling.

Foreningsmedlemmer

En grundejerforening kan forpligte sig til at indmelde alle sine medlemmer i  EjendomDanmark. En lokal grundejerforening kan optages som medlem af EjendomDanmark. Disse former for medlemskab betegnes som foreningsmedlemskaber.

Foreningsmedlemmer (medlem via grundejerforening) betaler 530 kr. i kontingent i 2020.

Gratis rådgivning

Foreningsmedlemmer, der er medlem via en grundejerforening, kan ringe til juridisk rådgivning om fredagen.

Vil du vide mere om EjendomDanmark?

Vi er ejendomsbranchen stemme både i den offentlige debat og på Christiansborg. Som del af EjendomDanmark er du med til at præge de rammer, som branchen arbejder under.

Læs mere om os her