/ Kalender

Skatter og afgifter i bolig- og erhvervsejendomme

Få styr på reglerne om varsling af skatte- og afgiftsreguleringer i bolig- og erhvervsejendomme, og bliv klogere på reglerne om lejeforhøjelser og -nedsættelser i bolig- og erhvervslejemål, når skatter og afgifter ændrer sig.

Få styr på, hvordan du varsler skatte- og afgiftsforhøjelser

Kurset giver dig et overblik over, hvilke udgifter der kan indgå i ejendommens skatter og afgifter, herunder udgifter til el, vand og renovation, samt hvordan du opgør og beregner udgifternes størrelse. 


Du får en gennemgang af lejelovgivningens regler og retspraksis, og de aktuelle problemstillinger, som håndtering af svingende priser, midlertidige værdiansættelser og de konsekvenser der kan få for udlejers skatte- og afgiftsreguleringer


Vi gennemgår, hvornår du har mulighed for at varsle en lejeforhøjelse og hvornår der er pligt til at nedsætte lejen ved fald i skatter og afgifter. Du lærer hvordan varslingen skal udformes og hvordan varslingsforløbet er – alt efter om udlejningsejendommen er en omkostningsbestemt ejendom, et småhus, en erhvervsejendom eller andet. 

På kurset vil det også blive drøftet hvordan man skal håndtere indsigelser mod en skatte- og afgiftsvarsling.  


Kurset tager udgangspunkt i lejelovens og erhvervslejelovens bestemmelser, men inddrager relevant retspraksis og suppleres med konkrete anbefalinger. Kurset vil ikke berøre de øvrige udgifter, som kan indgå i ejendomsregnskaber for erhvervslejemål.


Kurset forudsætter et grundlæggende kendskab til lejeloven og erhvervslejeloven.


Indhold

  • Hvilke udgifter kan indgå ved varsling af skatte- og afgiftsforhøjelse
  • Beregning og fordeling af skatte- og afgiftsreguleringer
  • Gyldighedskrav ved varsling af skatte- og afgiftsforhøjelse
  • Pligt til lejenedsættelse ved fald i skatter og afgifter
  • Håndtering af indsigelser
  • Aktuelle problemstillinger, relateret til ejendommens skatter og afgifter


Det får du med hjem

  • Kendskab til reglerne om lejeforhøjelser og -nedsættelser i bolig- og erhvervslejemål, når ejendommens skatter og afgifter ændrer sig
  • Overblik over aktuelle problemstillinger relateret til ejendommens skatter og afgifter
  • Praktiske anbefalinger til at kunne foretage en skatte- og afgiftsvarsling


Praktisk information

Tidspunkt

30. april 2024 09:00 - 30. april 2024 15:30

Pris (ex. moms)

Medlem: 4765 kr.

Ikke medlem: 6350 kr.

Underviser

Mogens Dürr

Sted

Hybrid: Vester Farimagsgade 41, 1606 København V og digitalt