/ Kalender

Ind- og fraflytning i teori og praksis

Bliv helt skarp på ind- og fraflytningssyn. På kurset bliver du opdateret på lovgivningen, de nyeste nævnsafgørelser og domme. Du lærer også, hvordan man bedst gennemfører et syn i praksis.

Håndtering af regler

Kurset giver dig et overblik over de lejeretlige regler, som gælder ved udlejers håndtering af ind- og fraflytninger i boliglejemål. Hvordan håndterer du reglerne i praksis i forbindelse med udfyldning af flyttesynsrapporterne og indkaldelse til flyttesyn? Hvad er seneste retspraksis?


Regler om vedligeholdelse

Da flyttesynet og flytteopgørelsen tager afsæt i parternes vedligeholdelses- og istandsættelsespligt, behandler kurset også lejelovens regler om vedligeholdelse og istandsættelse. Hvornår har lejer levet op til sin vedligeholdelsespligt? Hvad skal man forstå ved normal istandsættelse? Og hvornår er der tale om misligholdelse af lejemålet?


Indhold

  • Regler vedrørende obligatoriske ind- og fraflytningssyn og -rapporter
  • Lejelovens regler om vedligeholdelse, istandsættelse og misligholdelse
  • Kort om lejeaftalens vilkår om flyttesyn og istandsættelse
  • De nyeste domme og nævnsafgørelser om indkaldelse til flyttesyn og udlevering af fraflytningsrapporten
  • Praktiske problemer i forbindelse med fraflytningen – manglende nøgleaflevering, lejer sender en repræsentant i sit sted og lignende situationer


Det får du med hjem

  • Kendskab til alle aspekterne i ind- og fraflytningssager
  • Indblik i reglerne for indkaldelse til syn og udarbejdelse samt udlevering af synsrapporten
  • Overblik over de væsentligste elementer på selve synet


Praktisk information

Tidspunkt

28. maj 2024 09:00 - 28. maj 2024 15:30

Pris (ex. moms)

Medlem: 4765 kr.

Ikke medlem: 6350 kr.

Undervisere

Henrik Christiansen, Lena Hartmann

Sted

Hybrid: Vester Farimagsgade 41, 1606 København V og digitalt