/ Kalender

Faldgruber i boliglejeretten

Få styr på, hvordan du styrer udenom faldgruberne i boliglejelovgivningens mange formkrav.

Den private lejelovgivning er kompliceret. Udlejers forvaltning og service er ofte begrænset af uforståelige formkrav, der mere ligner faldgruber end sund fornuft. Overser man et formkrav, en lille frist, eller udfører man ikke opgaverne i en præcis rækkefølge, så kan det blive dyrt at være udlejer.


Få styr på de formkrav i boliglejeretten, der volder problemer i praksis

Kurset giver dig en gennemgang af de væsentligste af boliglejerettens mange formkrav, som volder problemer i praksis og som ofte koster dyrt. Vi stiller skarpt på de områder, hvor vi oftest oplever at udlejere taber deres gode ret på baggrund af formelle fejl eller forglemmelser. 

Konkret kommer undervisningen tæt på iagttagelse af formkrav ved lejlighedsmoderniseringer, kollektive og individuelle forbedringsforhøjelser, ind- og fraflytningssyn, udarbejdelse og udsendelse af forbrugsregnskaber m.v. 


Undervisningen er baseret på eksempler fra hverdagen og huslejenævnspraksis.


Gode råd til, hvordan du kan forhindre økonomiske tab

Du får konkrete råd til, hvad du skal være særligt opmærksom på, når du indgår en boliglejekontrakt, varsler en forbedringsforhøjelse eller står overfor et flyttesyn og hvordan du styrer udenom faldgruberne og derigennem undgår store økonomiske tab.

Det er en fordel, men ikke en betingelse for deltagelse, at du har et grundlæggende kendskab til boliglejeretten.


Indhold

  • Udlejers pligter
  • Væsentlige fejl ved indgåelse af lejekontrakten
  • Formkrav ved lejeforhøjelser
  • Vedligeholdelsesplaner
  • Formkrav og fejl ved forbedringer og lejlighedsmoderniseringer
  • Hyppige fejl ved ind- og fraflytningssyn
  • Fejl i forbrugsregnskab eller glemte udgifter
  • Behandling af dødsboer


Det får du med hjem

  • Overblik over, hvilke faldgruber og formkrav du skal være opmærksom på 
  • Gode råd til, hvordan du implementerer processer og arbejdsgange, så du undgår økonomiske tab


4 lektioner

Praktisk information

Tidspunkt

16. april 2024 09:00 - 16. april 2024 12:30

Pris (ex. moms)

Medlem: 3035 kr.

Ikke medlem: 4045 kr.

Undervisere

Pernille Lind Husen, Lena Hartmann

Sted

Hybrid: Vester Farimagsgade 41, 1606 København V og digitalt