/ Nyheder / Udlejer vinder sag over fond om erhvervsmæssig udlejning af beboelseslejligheder

Udlejer vinder sag over fond om erhvervsmæssig udlejning af beboelseslejligheder

En fond, hvis formål blandt andet var at tilvejebringe universitetsnære boliger til studerende, havde indgået en samlet erhvervslejekontrakt med udlejer om leje af en bebyggelse indeholdende 12 beboelseslejligheder og et erhvervslejemål.

Af

Hvad skal du være obs på, når du skal købe andelsbolig? Foto: Febiyan, unsplash

Parterne havde aftalt en samlet årlig leje for samtlige lejemål som helhed. Kort tid efter aftalens indgåelse indbragte fonden pludselig en sag for De Københavnske Huslejenævn.

De første lejemål blev overtaget medio marts 2017, mens de sidste lejemål blev overtaget den 1. juli 2017.

Kort tid efter aftalens indgåelse indbragte fonden pludselig en sag for De Københavnske Huslejenævn.

Fonden – som i øvrigt var repræsenteret ved advokat ved lejeaftalens indgåelse – klagede over lejens størrelse samt lejefastsættelsen, ligesom fonden ønskede adskillige af lejekontraktens aftalevilkår erklæret ugyldige, blandt andet vilkår om udgift til bortskaffelse af storaffald, pristalsregulering af lejen, lejers (fondens) vedligeholdelsespligt med mere.

Fonden gjorde gældende, at der reelt var tale om leje af 12 beboelseslejligheder, hvorfor boliglejelovgivningens regler skulle regulere aftalen mellem udlejer og fonden.

Fonden fik medhold i huslejenævnet, hvorefter udlejer indbragte sagen for Ankenævnet.

Ankenævnet kom i modsætning til huslejenævnet frem til, at der var tale om erhvervsmæssig udlejning, og at lejeaftalen derfor ikke var reguleret af reglerne i boliglejelovgivningen.