Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Materialer og litteratur

Materiale- og opgavesamling

Materiale- og opgavesamlingen til dette fag er elektronisk.  

Jeres underviser vil den første undervisningsgang introducere dig for pensumplanen, og hvordan du afleverer opgaver på faget.

Litteratur

Undervisningen foregår på baggrund af Ove Hedegaard (2016): Strategisk investering og finansiering, 4. udgave, jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Samt EjendomDanmark (2008): Vejledning om vurdering af erhvervsejendomme og EjendomDanmark (2010): Værdiansættelse af investeringsejendomme – anbefalinger til DCF-modellen.

Disse tre udgivelser skal du selv købe. Udgivelsen fra 2010: Værdiansættelse af investeringsejendomme - anbefalinger til DCF-modellen, kan downloades gratis, for medlemmer af EjendomDanmark. 

Derudover benyttes også EjendomDanmark (2013): Værdiansættelse af investeringsejendomme - definition af forrentningskrav. Denne publikation kan frit downloades ved at klikke på linket.