Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Undervisningsmateriale

Her finder du det materiale, der bruges til undervisningen. 

Vær opmærksom på, at du udover dette materiale tillige skal læse i pensumbogen "Andelsboligforeningsloven med kommentarer", således som det fremgår af undervisnings- og pensumplanen.

Pensum er tillige e-bogen "Ejerlejligheder i praksis", som er uploadet her

Domssamling (pensum)

 

Pensum er den til enhver tid værende lovgivning. De vigtigste love på området er anført i denne regelsamling.   

Regelsamling (pensum)

Lovgivning vedrørende ejerforeninger

 1. Lov om ejerlejligheder (EJL)
  1. Noter til ejerlejlighedsloven
 2. Tinglysningsloven
 3. Bekendtgørelse nr. 1308 af 24/11/2015 om udbetaling af skattefri godtgørelse til ulønnede bestyrelsesmedlemmer
 4. Bekendtgørelse nr. 1164 af 06/09/2016 om selskabsskatteloven (Indkomstbeskatning af foreninger der udfører erhvervsmæssig virksomhed)
 5. Forældelsesloven
 6. Renteloven
 7. Inkassoloven
 8. Retsplejeloven

 

Lovgivning vedrørende andelsboligforeninger

 1. Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (ABL) Fra retsinformation, dvs. ændringerne kan kun ses i ændringsloven
 2. Lov om andelsboligforeninger (ABL) Fra Schultz, hvor ændringerne er skrevet ind 
  1. Noter til andelsboligloven
 3. Cirkulære af 21. januar 1981 om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber
 4. Cirkulære om prisfastsættelsesbestemmelser i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber
 5. Bekendtgørelse nr. 640 af 30/05/2018 om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. samt om bestyrelsens pligt til at fremlægge skema over centrale nøgleoplysninger
 6. Lovbekendtgørelse nr. 265 af 21/03/2014 om erhvervelse af fast ejendom
 7. Bekendtgørelse nr. 764 af 18. september 1995 om erhvervelse af fast ejendom for så vidt angår visse EF-statsborgere og EF-selskaber samt visse personer og selskaber fra lande, der har tiltrådt aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde
 8. Fortrydelsesret ved køb af fast ejendom
 9. Bekendtgørelse nr. 1308 af 24/11/2015 om udbetaling af skattefri godtgørelse til ulønnede bestyrelsesmedlemmer
 10. Bekendtgørelse nr. 1164 af 06/09/2016 om selskabsskatteloven (Indkomstbeskatning af foreninger der udfører erhvervsmæssig virksomhed)
 11. Forældelsesloven
 12. Renteloven
 13. Inkassoloven
 14. Retsplejeloven
 15. Bekendtgørelse nr. 1151 af 29/11/2004 om erklæringer m.v. efter § 4 a i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

 

Tilknyttet lovgivning (ikke pensum)

 

Dokumenter

Vedtægter

E/F

A/B

 

Standarddokumenter

 

Artikler (pensum)

Da der ikke findes en bog, der behandler alle relevante emner inden for foreningsretten, er pensum både pensumbogen "Andelsboligforeningsloven med kommentarer" af Mette Neville samt diverse artikler skrevet om de forskelige emner, som er uploadet her: 

Intro

 

Foreningsretten


Ejerforeninger

 

Generalforsamling i E/F og A/B, foreningsstruktur, bestyrelsen, beslutningsstruktur og mindretalsbeskyttelse

Foreningsstruktur

 

Generalforsamling i A/B

 

Bestyrelsen i A/B

 

Generalforsamling i E/F

 

Generalforsamling A/B og E/F

 

Beslutningsstruktur

Andelsboligforeningens organisation og drift

 • Neville: "Vedligeholdelse og forbedring i andre boligfællesskaber", kapitel 3.2 "Rette organ" (Samme artikel som ovenfor)

 

Ejerforeningens organisation og drift

 

Andet

 • Neville: "Vedligeholdelse og forbedring i andre boligfællesskaber" kapitel 1-4 (Samme artikel som ovenfor)

 

Ulovlige beslutninger

 

Flertalsregler

 

Mindretalsbeskyttelse

 

Retsgrundlaget for andelsboligforeninger 

 

Beboelse

 

Fremleje

 

Erhverv

 

Vedligeholdelse og fornyelse

 

Overdragelse af andelsboliger

 

ABF-håndbogens bilag

 

Prisfastsættelse af andelsboliger

 

Prisreguleringsklausuler

 

Overprissager i andelsboliger

 

Eksklusion

 

Andelskroneberegning samt skatte- og regnskabsmæssige forhold 

A/B's skattemæssige forhold

 

Andelshavers skattemæssige forhold

 

E/F's skattemæssige forhold

 

Ejerlejlighedsejers skattemæssige forhold

 

Regnskab

 

Finansiering af andele, udlæg, tvangsauktion 

 

Supplerende litteratur (ikke pensum)

Hvis du ønsker at læse noget mere for at opnå en bedre forståelse for foreningsretten, så er her noget supplerende litteratur.  

Retsgrundlaget for ejerforeninger

 

Ejers råderet

 

Retsgrundlaget for andelsboliger

 

Overdragelse af andelsboliger

 

Prisfastsættelse af andelsboliger

 

Eksklusion

 

Andelskroneberegning samt skatte- og regnskabsmæssige forhold

 

Finansiering af andele, udlæg, tvangsauktion, nødlidende andelsboliger