Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Tidligere beskeder

Tidligere beskeder vil blive flyttet til denne side. Du bør derfor også holde dig orienteret på denne side, for at sikre du er opdateret.

Den seneste besked vil altid fremgå under "Beskeder" på den forrige side.

Tirsdag den 19. marts 2019:

Fejlen i forbedringsplancherne på side 36 og 37 i beregningseksemplet er hermed rettet. Nye plancher er hermed uploadet. 

Fredag den 15. marts 2019:

Til undervisningen den 4. marts drøftede vi, hvorvidt et påkravsgebyr kunne udgøre mere end det i lejeloven anførte beløb (relevant hvis der er tale om et lejeforhold, hvor man har anvendt de ældre typeformularer, hvori det var bestemt, at påkravsgebyret blev beregnet som et fast gebyr + 2 % af den skyldige restance over 1.000 kr.). Jeg oplyste, at man burde begrænse størrelsen på påkravsgebyret til det gældende gebyr ifølge lejeloven, men der godt nok var en kendelse, hvor fogedretten godkendte et højere gebyr. 

Til info findes svaret i bogen på side 863 til 864 (midt på siden), herunder har man også ministeriets holdning til problemstillingen, ligesom den pågældende kendelse er omtalt. Det fremgår herefter på s. 864: "Afgørelsens rækkevidde må antages at være begrænset, idet opkrævning af et højere gebyr end fastsat i loven synes i strid med lejelovens § 96. Derfor anbefales det maksimalt at tage de til enhver tid hjemlede påkravsgebyr, selvom der efter lejeaftalen kan beregnes et højere gebyr". 

Med andre ord er der ikke et stensikkert svar på, hvad der er rigtigt og forkert, men en anbefaling om, at man begrænser sit beregnede påkravsgebyr til det i loven fastsatte (284 kr. i 2019-niveau). 

Torsdag den 14. marts 2019:

Rettevejledning til opgavesæt 3 er uploadet på studieportalen under Rettevejledninger.

Onsdag den 6. marts 2019:

Til orientering er kapitel 3 i bogen Boliglejemål tillige pensum. Ifølge pensumplanen var det kun kapitel 15, I skulle læse til undervisningen i mandags (4. marts), men det er ikke korrekt. Det er altså både kapitel 3 og 15. 

23. december 2018:
Rettevejledning til opgavesæt 2 er uploadet på studieportalen under Rettevejledninger.

15. november 2018:
Rettevejledning til opgavesæt 1 er uploadet på studieportalen under Rettevejledninger.

26. oktober:
Grundet fejl i øvelsesopgavesæt 1 (fejl i dato i skatter og afgiftsdelen) er der dags dato uploadet et korrigeret opgavesæt.

28. september: 
Velkomstmailen er blevet genfremsendt til alle tilmeldte og deltagerlisten er blevet uploadet.

23. august 2018:

Der er i dag sendt en velkomstmail ud til alle studerende der er tilmeldt faget. Har du umiddelbart ikke modtaget mailen, kan det skyldes at den er havnet i dit spamfilter/uønsket post, så tjek disse to mapper i din mailboks.

15. juni 2018:

Velkommen til det obligatoriske fag Administration af boligudlejningsejendomme på EA-uddannelsen.