Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Overvejer du at ansætte en praktikant?

Der er mangel på arbejdskraft i branchen, og landets erhvervsakademier oplever en stor stigning i interessen hos de studerende for ejendomsadministration. Flere erhvervsakademier oplever ligefrem, at de har studerende, der må vælge en anden karriere, fordi der ikke er tilstrækkelig med praktikpladser inden for branchen. Så står du og overvejer, hvordan og hvorvidt din virksomhed skal gribe det an, så læs videre her. 

Fra overvejelse til ansættelse

 1. Slå et praktikopslag op på www.ejendomsadministrator.dk
  EjendomDanmark har udarbejdet en skabelon, du kan få tilsendt til udfyldning. Når du har udfyldt den, sender du den retur, og så sørger vi for, at din annonce bliver slået op på kampagnesiden. Find skabelonen her
  Inden da skal du have gjort dig nogle tanker om mulige arbejdsopgaver og længden på praktikken. En finansøkonom er i praktik i tre måneder, mens en finansbachelor er i praktik i fem måneder. Som inspiration til mulige arbejdsopgaver kan du kigge i EjendomDanmarks vejledning om ansættelse af praktikanter. Eller du kan gøre som Haugaard Braad, og tilføje mulige arbejdsopgaver i et word-dokument, når du kommer i tanke om dem.
 2. Udvælg jeres praktikant
  Når I har fundet den rette kandidat, indgår I en praktikaftale med den studerende. Erhvervsakademierne har udarbejdet en aftale, som den studerende udfylder, og som virksomheden skal godkende. 
 3. Godkend den studerendes emnevalg og giv tilladelse til, at den studerende indsamler viden til brug til opgaven
  Praktikanten skal aflevere en eksamensopgave. Erhvervsakademiet stiller en praktikvejleder til rådighed for den studerende, som fungerer som den faglige vejleder. Virksomheden har mulighed for at udpege en konkret problemstilling, de gerne vil have belyst sideløbende med det daglige arbejde i virksomheden. 
 4. Stil vidensressourcer og eventuelt fysiske ressourcer til rådighed for den studerende
  EjendomDanmark har udarbejdet en vejledning til, hvilke arbejdsopgaver praktikanten kan blive præsenteret for og graden af kendskab praktikanten skal opnå til den pågældende opgave. Her kan virksomhedens vidensressource også præciseres og fordeles. Vejledningen findes i en word-fil, så den kan tilpasses virksomheden. 
 5. Hvis I ønsker det, kan I aftale at modtage en afrapportering fra den studerende, når praktikperioden er afsluttet
  Det kan være som en mundtlig præsentation eller et eksemplar af den studerendes eksamensopgave. 

Du kan læse mere om de forskellige uddannelser herunder

Financial Controller er inkluderet, da flere og flere virksomheder oplever også at modtage praktikansøgninger fra disse studerende og fordi, uddannelsen også kan være relevant til økonomifunktionerne i virksomhederne. 

Finansøkonomuddannelsen er kort videregående uddannelse på to år, hvor den studerende kan vælge ejendomsadministration som brancheretning. Uddannelsen består af en obligatorisk del, en valgdel, en praktikperiode og et afsluttende eksamensprojekt.

En studerende der har valgt en profil inden for ejendomsadministration, har typisk gennemført brancheretningsfaget Ejendomsadministration, der er et valgfag svarende til fem ECTS-point, været i praktik som ejendomsadministrator i tre måneder og skrevet det afsluttende eksamensprojekt med udgangspunkt i en problemstilling, der knytter sig til ejendomsadministration.

Uddannelsen giver den studerende økonomisk viden og kompetencer, og gør den studerende i stand til at arbejde med finansiering, forsikring, ejendomshandel og ejendomsadministration.

Den studerende får indblik i den finansielle virksomheds funktioner og produkter og lære, hvordan man skal kommunikere med og rådgive forskellige kundegrupper.

Uddannelsen fokuserer på tre temaer

 • 1. semester: Den finansielle sektor - produkter og forretningsforståelse
 • 2. semester: Privatkunderådgivning
 • 3. semester: Erhvervskunderådgivning og forretningsudvikling

Finansøkonomuddannelsen er udviklet i samarbejde mellem fem brancheorganisationer:

 • Dansk Ejendomsmæglerforening
 • EjendomDanmark
 • Finansrådet
 • Forsikring & Pension 
 • Realkreditrådet

Adgangskrav:

Gymnasial uddannelse (student, HHX, HF, HTX) med matematik niveau B eller erhvervsøkonomi niveau B eller en erhvervsuddannelse inden for kontor eller finans med engelsk på niveau C. Desuden skal du have matematik niveau B eller erhvervsøkonomi niveau B.

Finansbacheloruddannelsen er en mellemlang videregående uddannelse på tre et halvt år, hvor den studerende kan vælge ejendomsadministration som specialiseringsretning. Uddannelsen består af en obligatorisk del, en valgfags del der bestemmer den studerendes brancheretning, en praktikperiode og et afsluttende bachelorprojekt.

En studerende der har valgt brancheretningen ejendomsadministration, har typisk gennemført ”valgfag A” svarende til ti ECTS-point og ”valgfag B” svarende til 15 ECTS-point inden for Ejendomsadministration. Den studerendes praktikperiode er placeret mellem de to valgfag.

Uddannelsen sigter mod at den studerende skal kunne søge ansættelse inden for rådgivning og kundehåndtering i den finansielle sektor. Det kan for eksempel være i en bank, et forsikringsselskab, et revisionsfirma, et ejendomsadministrationsfirma eller hos en ejendomsmægler.

Den studerende har på den obligatoriske del af uddannelsen gennemført en række økonomiske, juridiske og organisatoriske fag, der er relevante for alle brancher i den finansielle sektor.

Den kvalificere den studerende inden for følgende kerneområder:

 • Branchekendskab og forretningsforståelse
 • Kommunikation, salg og kundepsykologi
 • Økonomi og finansiering
 • Erhvervs – og finansjura
 • Statistisk og metode

Adgangskrav:

Gymnasial uddannelse (student, HHX, HF, HTX) med engelsk niveau C og enten matematik niveau B eller virksomhedsøkonomi niveau B eller en kontoruddannelse med speciale eller finansuddannelsen (trin 2) med engelsk niveau C og enten matematik niveau B eller virksomhedsøkonomi niveau B

Financial Controller-uddannelsen er en kort videregående uddannelse på to år, hvor den studerende i højere grad end på finansøkonom specialiserer sig i at udføre opgaver inden for økonomistyring. Uddannelsen består af en obligatorisk del, en valgdel, en praktikperiode og et afsluttende eksamensprojekt.

Der er ikke tilknyttet et egentligt valgfag til uddannelsen inden for ejendomsadministration, men flere af branchens virksomheder er begyndt at ansætte Financial Controllers i praktik i deres økonomiafdelinger.

Uddannelsen kvalificerer den studerende inden for følgende kerneområder:

 • Erhvervsøkonomi
 • Erhvervsjura
 • Samfundsøkonomi, data og metode
 • Virksomhedens strategiske styring
 • Økonomi (eksternt regnskab, økonomistyring samt skatte- og momsret)
 • Kommunikation og samarbejde

Adgangskrav

Gymnasial uddannelse (student, HHX, HF, HTX) med engelsk niveau C og enten matematik niveau B eller virksomhedsøkonomi niveau B eller en kontoruddannelse med speciale eller finansuddannelsen (trin 2) med engelsk niveau C og enten matematik niveau B eller virksomhedsøkonomi niveau B.

Har du flere spørgsmål?

Så kontakt udviklingskonsulent Elli Vittas på evi@ejd.dk

Du kan også læse CphBusiness' virksomhedsguide til ansættelse af praktikanter her:

 

"De tager nysgerrigt imod de forskellige arbejdsopgaver, og så er de ikke bange for at lære noget nyt eller give sig i kast med IT-systemerne"

fortæller administrationschef Martin Hedegaard fra Haugaard Braad om deres erfaring med at ansætte en praktikant for første gang.

Læs hele artiklen om, hvorfor og hvordan Haugaard Braad ansatte en praktikant for første gang ved at klikke her

Fordele ved at ansætte en praktikant

Din virksomhed får mulighed for at:

 • se en eventuel kommende medarbejder/kollega an
 • få gratis promovering over for unge
 • få løst en aktuel problemstilling, der måske kan implementeres direkte i virksomheden
 • få tilført ny dynamik og "friske øjne"


Har I travlt? Det er der i følge Chris Jensen, praktikant hos Haugaard Braad, også råd for: 

"Opstarten har været god og fyldt med læring. Det skyldes nok også, at der var lagt en plan for forløbet, som bliver brugt og fulgt, men som også tilpasses dagligdagen. Jeg vidste allerede inden praktikkens start, at den første tid var travl. Det gør egentlig ikke så meget, for det er jo også vores virkelighed, når vi er færdiguddannede