Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Ejendomsinvestering for begyndere

Få et grundlæggende kendskab til investering i fast ejendom.

Kurset giver dig et indblik i de økonomiske analyser ved investering i ejendomme og introducerer dig til forhold og sammenhænge på markedet for fast ejendom.

Du lærer om markedet og sammenhænge på investeringsejendomsmarkedet, økonomisk tomgang, investeringskalkuler for ejendomme, måling af ejendomsafkast og værdiansættelse af investeringsejendomme. Desuden gennemgår vi afvejningen mellem investering i ejendomme og i andre aktiv-klasser og ser på forholdet mellem risiko og forventet afkast.

Kurset er en introduktion, idet de grundlæggende metoder og teorier ved investering i fast ejendom gennemgås.

Indhold

  • Investorer og ejendomsinvesteringer
  • Ejendomsinvesteringsmarkedet
  • Økonomisk tomgang
  • Måling af ejendomsafkast
  • Værdiansættelse
  • Prisdannelsen på fast ejendom
  • Risiko, afkast og porteføljeteori
  • Investering i aktier, obligationer eller ejendomme

Pris eksklusive moms

Medlem: 2.175 kr. Ikke-medlem: 2.730 kr.

Kurset holdes i København

Tirsdag den 9. april kl. 9.00-12.30 hos EjendomDanmak, Nørre Voldgade 2 1358 København K. 3. sal. 

Kurset holdes i Aarhus

Torsdag den 11. april kl. 9.30-13.00. DLA Piper, DOKK1, Hack Kampmanns Plads 2, Niveau 3, 8000 Aarhus CLæs folder om adgangsforholdene til DLA Piper. Mødelokale M1.

Undervisningslektioner

4.

Undervisere

Underdirektør, ph.d. Morten Marott Larsen og seniorøkonom Mikkel Alsø, EjendomDanmark.