Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Brug af tekniske nøgletal til optimering af ejendomme

Bliv klogere på anvendelse af ejendommens nøgletal, samt drifts- og vedlige­holdelsesbudgetter.

Kurset giver dig en forståelse for anvendelsen af tekniske benchmark i vedligeholdelsesbudgetter, så ejendommens budget kan optimeres. Om du er finansdirektør, HR-direktør, mægler eller driftsansvarlig, har du altid brug for målbare parametre til vurdering af en ejendoms funktion og dermed værdi.

Der er flere ejendomsdatabaser, der kan bruges i forbindelse med teknisk due diligence og systematiske vedligeholdelsesbudgetter. På kurset afdækkes, hvilke tekniske nøgletal det er muligt at anvende. I sidste ende er det altid en konkret vurdering med hensyn til enkelte ejendomme, men nøgletal og benchmark hjælper en på vej. Kurset gennemgår også de risici, der er, når vedligeholdelsesbudgettet udarbejdes.

Vedligeholdelsesbudgetter kobles direkte til værdiansættelse af investeringsejendommen, og dermed skal man kende værdien af en systematisk tilgang til vedligeholdsplanlægning. Hvad er værdien af den konkrete tekniske plan, og hvad er værdien af ikke at have en plan?

Indhold

  • Nøgletal, der bruges til benchmarking, herunder driftsnøgletal
  • Nøgletal, der bruges til planlægning
  • Databaser for nøgletal
  • Brug af nøgletal til budgettering af drift og vedligehold
  • Vedligeholdelsesbudget og planlægningsværktøj
  • Brug af nøgletal til værdiansættelse og hvordan det påvirker værdiansættelse

Praktiske oplysninger

Pris eksklusive moms

Medlem: 1.940 kr. Ikke-medlem: 2.432 kr.

Tid og sted, København

Tirsdag den 11. december kl. 9.00-13.00 hos EjendomDanmark, Nørre Voldgade 2, 3. sal, 1358 København K.

 

Undervisningslektioner

4½.

Undervisere

Udviklingschef Mark Howell, Niras, chefråd­giver Einar Krog, Niras, og cheføkonom, ph.d. Morten Marott LarsenEjendomDanmark.

 

Læg i kurv

Brug af tekniske nøgletal, København

Tirsdag den 11. december kl. 9.00-13.00.