Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Værdiansættelse af andelsboligforeninger

Lær hvordan andelsboligforeningers ejendomme værdiansættes

Kurset giver dig en gennemgang af reglerne om valuarvurderinger, ligesom der fokuseres på hvordan administratorer skal forholde sig til valuarvurderinger. På kurset bliver udleveret eksempler på valuarvurderinger. Ligesom fokuspunkterne i valuarvurderingerne gennemgås. 

Derudover bliver DCF-modellen gennemgået på et lavpraktisk niveau, således at du bliver i stand til at forholde dig til en DCF-beregning, herunder blandt andet forstå forrentningskrav, fastsættelse af lejeniveauer i valuarvurderingen, fraflytningsfrekvens og istandsættelsesomkostninger.

Deltagerne får udleveret en DCF-skabelon, som kan anvendes ved værdiansættelse af en andelsboligforenings ejendom.

Indhold

  • Gennemgang af bekendtgørelse om valuarvurdering
  • Hvad skal valuarvurderingen indeholde
  • God administratorskik ved håndtering af valuarvurderinger
  • Hvad skal administrator kontrollere
  • Eksempler på valuarvurderinger
  • Udarbejdelse af DCF-beregning for dummies
  • Forstå forrentningskrav
  • Lejeniveauer og lejefastsættelse
  • Fraflytningsfrekvens
  • Istandsættelsesomkostninger

Tid og sted

København torsdag den 30. januar kl. 9.30-13.00.

Aarhus tirsdag den 4. februar kl. 9.30-13.00.

Lektioner

4

Undervisere

Underdirektør, cheføkonom Morten Marott Larsen, EjendomDanmark og juridisk konsulent og advokat Mette Haagensen, EjendomDanmark.

Pris ekskl. moms

Medlem: 2.250 kr.

Ikke-medlem: 2.815 kr.

 

Læg i kurv

Værdiansættelse af andelsboligforeninger 4/2 2020

Aarhus, tirsdag den 4. februar, kl. 9.30-13.00.

Læg i kurv

Værdiansættelse af andelsboligforeninger

København, torsdag den 30. januar, kl. 9.30-13.00.