Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Nyhedskursus om foreningsret

Bliv opdateret på seneste nyt inden for andelsbolig- og ejerforeninger.

Kurset vil gennemgå ændringerne i ejerlejlighedsloven og normalvedtægten for ejerforeninger. Derudover vil udvalgte domme inden for andelsbolig- og ejerforeninger afsagt i 2019 og 2020 blive gennemgået. Ligesom udvalgte problemstillinger, som inden for det seneste år har voldt problemer, vil blive drøftet nærmere. 

Det forudsættes, at du har et forhåndskendskab til foreningsretten.

Indholdet af kurset, herunder den tid der bruges på henholdsvis ejer- og andelsboligforeninger, afhænger af udviklingen på de to fagområder i det forgangne år.

Indhold

  • Gennemgang af den moderniserede ejerlejlighedslov og normalvedtægten
  • Gennemgang af Transport- og Boligministeriets vejledning om prisfastsættelse 
  • Gennemgang af nyeste retspraksis
  • Omfanget og konsekvenserne af lovændringer og domme i praksis, herunder rækkevidden af Højesterets afgørelser om valuarvurderinger i 2019
  • Gennemgang af et eller flere områder inden for foreningsretten, som i årets løb har voldt administratorer problemer, fx
  • Kommuners krav om ejerforeningers registrering af altaner
  • Midtvejsregulering af andelskronen fx ved negativ renteswap
  • Hvornår skal der laves en fuld overdragelsesaftale i A/B og hvornår kan man undlade det?

Tid og sted

København torsdag den 18. juni kl. 9.30-13.00.

Lektioner

4

Underviser

Juridisk konsulent og advokat Mette Haagensen, EjendomDanmark.

Pris ekskl. moms

Medlem: 2.250 kr.

Ikke-medlem: 2.815 kr.

 

Læg i kurv

Nyhedskursus om foreningsret

København, torsdag den 18. juni, kl. 9.30-13.00.