Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Generalforsamlinger i andelsbolig- og ejerforeninger

Bliv klædt på til at gennemføre forårets generalforsamlinger, og få styr på reglerne om fuldmagter, stemmeregler og indkomne forslag.

Generalforsamlingen kaldes også for ”foreningens øverste myndighed”, for det er her alle principielle beslutninger i foreningen træffes. Det er meget vigtigt, at den gribes rigtigt og fornuftigt an. En velgennemført generalforsamling kan på mange måder give et billede af en god forening. Omvendt kan en uheldigt afviklet generalforsamling skabe store problemer, nogle gange i årevis.

Kurset giver dig et godt kendskab til afholdelse af generalforsamlinger i foreningsejendomme herunder dirigenthvervet samt forberedelse af generalforsamlingen, fremlæggelse af årsrapport og referatteknik.

Indhold

  • Gennemgang af hvad man bør forberede før indkaldelse til generalforsamling, herunder eksempler på udarbejdelse af forslag til afstemning på generalforsamling
  • Minimumskrav til indkaldelse til ordinær generalforsamling samt fristerne herfor
  • Hvem har adgang og stemmeret?
  • Må der stemmes ved brug af fuldmagt? Herunder forskellen på fuldmagt og brevstemmer
  • Hvordan forholder man sig til indkomne forslag?
  • Afstemninger og beslutningskompetence, herunder fokus på stemmeregler
  • Gennemgang af de enkelte punkter i dagsordenen, herunder fremlæggelse af årsrapport og budget
  • Mødeledelse og dirigentens vigtigste kompetenceområder
  • Særlige forhold angående ekstraordinære generalforsamlinger herunder dagsorden, forslag mv.
  • Udarbejdelse af referat

Pris eksklusive moms

Medlem: 3.585 kr. Ikke-medlem: 4.480 kr.

Kurset holdes i København

Onsdag den 23. januar kl. 9.00-16.00.

Undervisningslektioner

7.

Undervisere

Direktør Patrick Kuklinski, Cobblestone Property Management og juridisk konsulent og advokat Mette HaagensenEjendomDanmark.

 

Læg i kurv

Generalforsamlinger i andelsbolig- og ejerforeninger

København, onsdag den 23. januar kl. 9.00-16.00