Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Alt om generalforsamlinger – fra en praktisk synsvinkel

Bliv klædt på til at gennemføre forårets generalforsamlinger. Du får en grundig gennemgang af generalforsamlingens forløb fra start til slut.

Kurset tager afsæt i de problemstillinger, man oplever i hverdagen før, under og efter en generalforsamling i forhold til at udforme forslag, sørge for at få det nødvendige mandat til gennemførelse af byggearbejder eller låneomlægning i foreningen. 

Derudover bliver du klædt på til at træffe beslutninger med den rette stemmemajoritet. Der vil være praktiske eksempler på, hvad man kan forvente, når man møder som dirigent samt løsningsforslag til, hvordan forskellige situationer takles. 

Fokus er også på tips og tricks i forberedelsen og efterbehandlingen af generalforsamlingen, så du slipper for de kvaler, dårlig planlægning kan medføre lige op til en generalforsamling, ligesom et godt referat er guld værd efterfølgende. Kort sagt: Vi kommer igennem det hele, og vi går i dybden med alt.  

Kurset giver dig en rigtig god viden om afholdelse af generalforsamlinger i andelsbolig- og ejerforeninger, herunder dirigenthvervet, så du bliver klar til generalforsamlingerne. Der gives input til, hvad man skal forberede før en generalforsamling, samt hvad der bør fremgå af referatet efterfølgende. 

Du modtager en materialesamling, der kan bruges som opslagsværk efterfølgende. Kurset er meget givende for alle, der arbejder med generalforsamlinger i dagligdagen, både som administratorer, dirigenter og referenter. 

Indhold

 • Gennemgang af hvad man bør forberede før indkaldelse til generalforsamling, herunder eksempler på udarbejdelse af forslag til afstemning på generalforsamling 
 • Minimumskrav til indkaldelse til ordinær generalforsamling samt fristerne herfor
 • Tips og tricks til hvad der bør overvejes, når datoen for generalforsamlingen skal fastsættes
 • Hvem har adgang og stemmeret til generalforsamlingen?
 • Må der stemmes ved brug af fuldmagt, herunder forskellen på fuldmagt og brevstemmer?
 • Hvordan forholder man sig til indkomne forslag?
 • Afstemninger og beslutningskompetence, herunder fokus på stemmeregler
 • Gennemgang af de enkelte punkter på dagsordenen, herunder fremlæggelse af årsrapport og budget
 • Mødeledelse og dirigentens vigtigste kompetenceområder
 • Særlige forhold angående ekstraordinære generalforsamlinger herunder dagsorden, forslag mv.
 • Udarbejdelse af referat 

Pris eksklusive moms

Medlem: 3.585 kr. Ikke-medlem: 4.480 kr.

Kurset holdes i Aarhus

Onsdag den 11. december kl. 9.30-16.00 hos DLA Piper, DOKK1, Hack Kampmanns Plads 2, Niveau 3, 8000 Aarhus CLæs folder om adgangsforholdene til DLA Piper. Mødelokale M1.

Undervisningslektioner

7.

Undervisere

Direktør Patrick Kuklinski, Cobblestone og juridisk konsulent, advokat Mette Haagensen,EjendomDanmark.

 

Tidligere kursist udtaler...

"Virkelig grundig gennemgang af hele generalforsamlingens forløb fra start til slut. Jeg var også meget tilfreds med de brugbare eksempler, som underviserne kom med fra praksis.  
Jeg føler mig helt klar til forårets generalforsamlinger, efter at have deltaget på kurset"
Nadia, deltager i 2019

Læg i kurv

Alt om generalforsamlinger

København, onsdag den 13. november kl. 9.30-16.00

Læg i kurv

Alt om generalforsamlinger

Aarhus, onsdag den 11. december kl. 9.30-16.00