Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Bestyrelsens ansvar og hæftelse i andelsbolig- og ejerforeninger

Få indsigt i de problemstillinger, man oplever som bestyrelsesmedlem, og det ansvar man er pålagt.

Hvornår risikerer man som bestyrelse at blive erstatningsansvarlig fx ved prisfastsættelse af andelsboliger?

På kurset opnår du en dybere indsigt i, hvad der forventes af bestyrelsen, og dermed hvilke forhold bestyrelsen kan risikere at blive draget til ansvar for, hvis bestyrelsen ikke handler korrekt.

Andelsboligforeningsloven blev opdateret den 1. juli 2018 med minimumsregler for hvad bestyrelsen skal påse i forbindelse med den daglige ledelse af foreningen. På kurset tages der stilling til, om de nye regler vurderes at gøre en forskel på vurderingen af bestyrelsens ansvar. Derudover kommer man på kurset generelt ind på bestyrelsens almindelige ansvar i de arbejdsopgaver, som forekommer hyppigt i en forening.

Indhold

  • Bestyrelsens kompetence, opgaver og ansvar
  • Hvad skal bestyrelsen som minimum påse?
  • Bestyrelsens ansvar og hæftelse
  • Hvad kan bestyrelsen gøre for at undgå ansvar?
  • Lovændringer i andelsboligforeningsloven
  • Tiltag fra ejerlejlighedsudvalget
  • Gennemgang af de nyeste domme på området
  • Særlige problemstillinger
  • Forsikringsmæssige forhold

Pris eksklusive moms

Medlem: 2.175 kr. Ikke-medlem: 2.730 kr.

Kurset holdes i København

Fredag den 8. februar kl. 9.30-13.00.

Kurset holdes i Aarhus

Onsdag den 30. januar kl. 9.30-13.00 DLA Piper, DOKK1, Hack Kampmanns Plads 2, Niveau 3, 8000 Aarhus CLæs folder om adgangsforholdene til DLA Piper. Mødelokale M1.

Undervisningslektioner

4

Underviser

Juridisk konsulent og advokat Mette Haagensen, EjendomDanmark.

 

Læg i kurv

Bestyrelsens ansvar og hæftelse i andelsbolig- og ejerforeninger

København, fredag den 8. februar kl. 9.30-13.00