Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Andelskroneberegning

Få styr på reglerne, når du skal beregne andelsværdien, og bliv opdateret på den seneste retspraksis.

Kurset giver dig en gennemgang af andelsboligforeningslovens regler om prisfastsættelse af andelsboliger. Kurset tager afsæt i de vedtagne bestemmelser om maksimalprisen for en andelsbolig. Herudover undervises i beregning af andelskronen uanset, hvilken værdifastsættelsesmetode der er anvendt. Det er derfor nødvendigt at medbringe computer.

Maksimalprisreglen fortolkes ved hjælp af relevante domme.

Indhold

  • Lovgrundlaget for andelsværdier i form af andelsboligforeningslovens § 5
  • De forskellige værdiansættelsesprincipper i § 5, stk. 2
  • Reglerne i § 5, stk. 3 om forbedringer på ejendommen og § 5, stk. 4 om reglerne angående behandlingen af gælden i foreningens ejendom
  • Gennemgang af de faktorer, som kan spille ind i relation til andelsværdien. For eksempel særlige lån som renteswap, ny lavere valuarvurdering/offentlig ejendomsvurdering og omlægning af lån
  • Reglerne i ABL § 5, stk. 5 sammenholdt med byfornyelsesloven § 29 og tinglyste servitutter
  • Hvordan forholder man sig til anden form for byfornyelse?
  • Udviklingen i retspraksis
  • Opstilling af en andelskroneberegningsmetode, som vil kunne blive anvendt på alle typer af regnskaber i andelsboligforeninger
  • Regulering af andelsværdien efter ordinær generalforsamling

Pris eksklusive moms

Medlem: 2.175 kr. Ikke-medlem: 2.730 kr.

Kurset holdes i København

Torsdag den 7. marts kl. 9.30-13.00.

Undervisningslektioner

4.

Undervisere

Konsulent Hanne Sandersen, SandersenConsult og juridisk konsulent og advokat Mette Haagensen, EjendomDanmark.

Læg i kurv

Andelskroneberegning

København, torsdag den 7. marts kl. 9.30-13.00