Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Administration af ejerforeninger

Få styr på reglerne og seneste retspraksis, der gælder for ejerforeninger, og bliv bedre til at håndtere typiske problemstillinger.

Kurset tager udgangspunkt i ejerforeningernes juridiske opbygning og organisation, herunder forholdet mellem ejerforeningens fællesejendom og de enkelte ejeres særejendom (ejerlejlighederne).

På kurset anvendes konkrete cases og domme med henblik på belysning af praktiske aspekter om blandt andet vedligeholdelsespligtens fordeling. Hvilke forbedringsarbejder må der laves i ejerlejligheden? Hvem hæfter for skader opstået i og uden for ejerlejligheden? Ligesom praktiske problemstillinger i forhold til opkrævning af fællesudgifter og opsætning af altaner vil blive inddraget.

Formålet med kurset er at give dig et bedre kendskab til de regler og den praksis, som gælder for ejerforeninger. Undervisningen vil således omfatte reglerne i ejerlejlighedsloven og normalvedtægten for ejerlejligheder, ligesom den almindelige foreningsret vil blive inddraget i undervisningen i relevant omfang.

Du bliver i stand til at håndtere nogle af de typiske problemstillinger, som opstår i forbindelse med administration af ejerforeninger i forhold til den daglige drift af ejerforeningen.

Indhold

  • Ejerforeningens struktur og juridiske opbygning
  • Relevante regler og praksis, der gælder for ejerforeninger
  • Ejerlejlighedsejerens råderet og mulighed for at foretage forbedringer
  • Vedligeholdelsespligtens fordeling på sær- og fællesejendom
  • Fordeling af fællesudgifter og afgrænsning til individuelle udgifter
  • Hæftelse for fællesudgifter ved ejerskifte
  • Husorden

Pris eksklusive moms

Medlem: 3.585 kr. Ikke-medlem: 4.480 kr.

Kurset holdes i København

Torsdag den 24. oktober kl. 9.30-16.00. 

Undervisningslektioner

7.

Undervisere

Advokat Niels Ole Bjørn Pedersen, CEJ og juridisk konsulent, advokat Mette Haagensen, EjendomDanmark. 

 

Læg i kurv

Administration af ejerforeninger

København, torsdag den 24. oktober kl. 9.30-16.00