Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Administration af ejerforeninger

Bliv bedre til at håndtere typiske problemstillinger i ejerforeninger.

Kurset tager udgangspunkt i de gråzoner man oplever ved administration af ejerforeninger, herunder forholdet mellem ejerforeningens fællesejendom og de enkelte ejeres særejendom (ejerlejlighederne).

På kurset anvendes konkrete cases og domme med henblik på belysning af praktiske aspekter om blandt andet vedligeholdelsespligtens fordeling. Hvilke forbedringsarbejder må der laves i ejerlejligheden? Hvem hæfter for skader opstået i og uden for ejerlejligheden? Ligesom praktiske problemstillinger i forhold til opkrævning af fællesudgifter og opsætning af altaner vil blive inddraget.

Formålet med kurset er at give dig et bedre kendskab til de regler og den praksis, som gælder for ejerforeninger. Undervisningen vil omfatte reglerne i ejerlejlighedsloven og normalvedtægten for ejerlejligheder i relevant omfang.

Du bliver i stand til at håndtere nogle af de typiske problemstillinger, som opstår i forbindelse med administration af ejerforeninger i forhold til den daglige drift af ejerforeningen, fx Kan en ejerforening opsætte en ladestation til elbiler? eller Hvad kan man gøre, når der er problemer med støj, lugt eller trusler i ejerforeningen? 

Derudover får du udleveret en materialesamling med inspiration til din fremtidige håndtering af driften i en ejerforening.

Indhold

 • Bestyrelsens rolle i ejerforeningen
 • Vedligeholdelsespligtens fordeling på sær- og fællesejendom med fokus på grænseområdet
 • Ejerlejlighedsejerens råderet og mulighed for at foretage forbedringer
 • Bestyrelsens muligheder for at modsætte sig forbedringer eller kræve dokumentation fra ejer
 • Hvad gør man, hvis ejerens forandring medfører skade på ejendommen?
 • Hvordan gennemfører ejerforeningen vedligeholdelsesarbejder
 • Kan ejerforeningen gennemføre forbedringsarbejder på ejendommen?
 • Fordeling af fællesudgifter og afgrænsning til individuelle udgifter
 • Hæftelse for fællesudgifter ved ejerskifte
 • Husorden og eksklusion
 • Relevante regler og praksis, der gælder for ejerforeninger

Pris eksklusive moms

Medlem: 3.585 kr. Ikke-medlem: 4.480 kr.

Kurset holdes i København

Torsdag den 24. oktober kl. 9.30-16.00 hos EjendomDanmark, Nørre Voldgade 2, 3. sal  1358 København K.

Undervisningslektioner

7.

Undervisere

Advokat Niels-Ole Bjørn Pedersen, CEJ, og juridisk konsulent, advokat Mette Haagensen, EjendomDanmark. 

 

Læg i kurv

Administration af ejerforeninger

København, torsdag den 24. oktober kl. 9.30-16.00