Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Administration af andelsboligforeninger

Få styr på reglerne, der gælder for andelsboligforeninger, og bliv bedre til at håndtere typiske problem­stillinger.

Kurset tager udgangspunkt i de almindelige problemer med sær- og fællesråden samt afgrænsningen mellem vedligeholdelse og forbedringer. Hvem hæfter for hvad, og hvor langt rækker andelshaverens ret til at foretage forbedringer. Derudover fokuseres der på de særlige problemstillinger, der opleves ved administration af andelsboligforeninger, herunder problematikken med maksimalprisreglerne særligt i forbindelse med overdragelser. Gælder maksimalprisreglen ved alle overdragelser eller er der undtagelser? Hvornår er der tvungen midtvejsregulering? Kan sælger kræve at få indsat en reguleringsklausul i overdragelsesaftalen? Har et dødsbo ret til at sælge en andelsbolig uden samtykke fra A/B? Derudover ser vi nærmere på problemstillingen med mangler og frigivelse af deponering i forbindelse med overdragelse.   

Formålet med kurset er at give dig et bedre kendskab til de regler og den praksis, som gælder for andelsboligforeninger. Undervisningen vil tage udgangspunkt i fortolkning af vedtægter, idet dette er udgangspunktet i den daglige drift. Ligesom andelsboligloven og retspraksis vil blive inddraget i relevant omfang.

På kurset anvendes konkrete cases og domme med henblik på belysning af praktiske aspekter om blandt andet værdifastsættelse af forbedringer, vedligeholdelsespligtens fordeling og overdragelse af andelsboliger.

Du bliver i stand til at håndtere nogle af de typiske problemstillinger, som opstår i forbindelse med administration af andelsboligforeninger i forhold til den daglige drift, fx:

 • Kan bestyrelsen / administrator lade være med at forholde sig til prisen på andelsboligens individuelle forbedringer?  
 • Er det nødvendigt at udarbejde et nøgletalsskema, når en erhvervsandel overdrages?
 • Kan et dødsboet selv bestemme, hvem de vil sælge andelsboligen til?
 • Hvem har vedligeholdelsespligten af haven? 
 • Hvad kan bestyrelsen kræve af dokumentation fra en andelshaver, der ønsker at bygge om i sin andelsbolig?
 • Kan andelsboligforeningen indgå en aftale om fælles internet, hvor andelshaverne er forpligtet til at deltage i betalingen?


Vær opmærksom på at kurset ikke omhandler en gennemgang af forhold, der vedrører generalforsamlinger. Her henviser vi til vores kursus Alt om generalforsamlinger, der udbydes både i København og Aarhus. 

Indhold

 • Overdragelse af andelsboliger:
  • Maksimalprisreglerne
  • Individuelle forbedringer
  • Afslag i købesummen - Hvad dækker det over?
  • Hvor længe kan man holde på en deponering pga. indsigelser fra køber?
  • Overpris: Hvem retter man kravet mod, og hvornår forældes det?
  • Særregler om byfornyelse og indekslån
  • Nøgleoplysninger
  • Reguleringsklausuler
  • Særlige problemer med dødsboer
 • Andelshavers råderet og mulighed for at foretage forbedringer
  • Hvad har andelshaver ret til
  • Hvad kan bestyrelsen kræve for at godkende
 • Vedligeholdelsespligtens fordeling på sær- og fællesejendom
  • Hvor går grænsen mellem sær- og fællesejendom?
 • Vedligeholdelsesarbejders finansiering og indflydelse på andelskronen
  • Midtvejsregulering
 • Bestyrelsens daglige ledelse af andelsboligforeningen
 • Relevante regler og praksis, der gælder for andelsboligforeninger

Pris eksklusive moms

Medlem: 3.585 kr. Ikke-medlem: 4.480 kr.

Kurset holdes i Vejle

Onsdag den 4. september kl. 9.30-16.00 hos Unik System Design, Boulevarden 19E, 7100 Vejle.

Undervisningslektioner

7.

Undervisere

Advokat Rasmus Juvik og juridisk konsulent, advokat Mette Haagensen, EjendomDanmark.

 

Læg i kurv

Administration af andelsboligforeninger

Vejle, onsdag den 4. september kl. 9.30-16.00