Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Administration af andelsboligforeninger

Få styr på reglerne og seneste retspraksis, der gælder for andelsboligforeninger, og bliv bedre til at håndtere typiske problemstillinger.

Kurset tager udgangspunkt i de almindelige problemer med sær- og fælles råden samt afgrænsningen mellem vedligeholdelse og forbedringer. Derudover fokuseres der på de særlige problemstillinger, der opleves ved administration af andelsboligforeninger, herunder problematikken med maksimalprisreglerne, tvungen midtvejsregulering og brug af reguleringsklausuler ved overdragelser, der alle kan føre til overprissager. 

Formålet med kurset er at give dig et bedre kendskab til de regler og den praksis, som gælder for andelsboligforeninger. Undervisningen vil således omfatte reglerne i andelsboligloven, ligesom den almindelige foreningsret vil blive inddraget i undervisningen.

På kurset anvendes konkrete cases og domme med henblik på belysning af praktiske aspekter om bl.a. værdifastsættelse af forbedringer, vedligeholdelsespligtens fordeling og overdragelse af andelsboliger.

Du bliver i stand til at håndtere nogle af de typiske problemstillinger, som opstår i forbindelse med administration af andelsboligforeninger i forhold til den daglige drift, fx:

 • Kan andelsboligforeningen indgå en aftale om fælles internet, hvor andelshaverne er forpligtet til at deltage i betalingen?
 • Hvad gør man, når andelshaver dør, og dødsboet ikke vil betale restancen til andelsboligforeningen?
 • Hvad kan bestyrelsen kræve af dokumentation fra en andelshaver, der ønsker at bygge om i sin andelsbolig?
 • Er det nødvendigt at udarbejde et nøgletalsskema, når en erhvervsandel overdrages?

Indhold

 • Andelsboligforeningens struktur og juridiske opbygning
 • Relevante regler og praksis, der gælder for andelsboligforeninger
 • Andelshavers råderet og mulighed for at foretage forbedringer
 • Vedligeholdelsespligtens fordeling på sær- og fællesejendom
 • Overdragelse af andelsboliger
 • Maksimalpris
 • Overpris
 • Eksklusion af andelshaver

Pris eksklusive moms

Medlem: 3.585 kr. Ikke-medlem: 4.480 kr.

Kurset holdes i København

Torsdag den 13. juni kl. 9.30-16.00 hos EjendomDanmark, Nørre Voldgade 2, 3. sal  1358 København K.

Kurset holdes i Vejle

Onsdag den 4. september kl. 9.30-16.00. 

Undervisningslektioner

7.

Undervisere

Advokat Rasmus Juvik og juridisk konsulent og advokat Mette HaagensenEjendomDanmark.

 

Læg i kurv

Administration af andelsboligforeninger

København, torsdag den 13. juni kl. 9.30-16.00

Læg i kurv

Administration af andelsboligforeninger

Vejle, onsdag den 4. september kl. 9.30-16.00