Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Værdioptimering af erhvervsejendomme

Bliv klogere på værdiansættelse, drift og værdioptimering af erhvervsejendomme, og få indblik i markedslejeniveauet på hovedgaderne i København

Du bliver i stand til at vurdere, hvordan ejendommens værdi og drift optimeres bedst muligt, og hvilken betydning det har for værdiansættelsen. Du bliver introduceret til ejendommens budget og elementerne i grundlæggende værdiansættelse. Det bliver forklaret, hvad forrentningskravet er, og hvordan det indgår i værdiansættelsen.

Der er fokus på de grundlæggende regler for regulering af markedslejen, aftalte lejereguleringsklausuler og seneste praksis på området, herunder kombinationsregulering af lejen. Det illustreres, hvordan lejereserven inddrages i ejendommens værdi, og der er fokus på driftsoptimering af ejendommen, og de grundlæggende regler for lejers betalinger af forbrugs- og driftsudgifter ud over lejen.

På kurset gennemgås markedslejeniveauet på hovedgaderne i København overordnet, og på basis af afsagte domme, sammenligningslejemål mv. kommer vi med overordnede konklusioner om markedslejeniveauet her.

Indhold

  • Ejendommens budget
  • Grundlæggende værdiansættelse
  • Gennemgang af regler og praksis vedrørende markedslejeregulering i erhvervslejemål
    • Gennemgang af regler og praksis vedrørende lejers betalinger ud over lejen og specifikationskravet i erhvervslejemål
  • Eksempler på klausuler om aftalte reguleringer af lejen i erhvervslejemål og praksis
  • Konklusioner om markedslejeniveauet i butikslejemål i København
  • Betydning for værdiansættelsen af aktivering af lejereserver og driftsoptimering af ejendommen

Pris eksklusive moms

Medlem: 3.585 kr. Ikke-medlem: 4.480 kr.

Kurset holdes i København

Torsdag den 14. marts kl. 9.00-17.00 hos EjendomDanmark, Nørre Voldgade 2, 3. sal  1358 København K.

Undervisningslektioner

9.                

Undervisere

Advokat, ejendomsmægler, diplomvaluar, MRICS, chartered surveyor Dennis Hofmann, Hofmann Advokatfirma og økonomisk konsulent Kristian Engelund MikkelsenEjendomDanmark.