Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Markedsleje i erhvervslejemål

Bliv i stand til at gennemføre markedslejeforhøjelse og lær at håndtere krav om lejenedsættelse fra lejer.

Kurset gennemgår systematikken i markedslejereglerne og giver dig et indblik i de særlige juridiske problemstillinger, du bør være opmærksom på i forbindelse med regulering af markedslejen. Vi inddrager den nyeste relevante retspraksis om markedslejetvister.

Vi vil dykke ned i erhvervslejekontraktens betydning for adgangen til at kunne regulere markedslejen. Vi vil også give gode råd om de praktiske overvejelser, man bør gøre sig forud for en varsling om markedslejeforhøjelse og efterfølgende, hvis der opstår en tvist mellem lejer og udlejer. Vi vil komme ind på den nyeste relevante retspraksis om erhvervslejekontraktens udformnings betydning for muligheden for at gennemføre markedslejereguleringer.

På kurset kommer vi også ind på, at der i retstvister om markedslejens størrelse skal tages højde for samtlige relevante aftaler og aftalevilkår for de pågældende lejemål, og at alle sådanne relevante oplysninger skal fremlægges. Du får indsigt i reglerne og reguleringen af markedsleje i erhvervslejemål.

Indhold

Begrebet markedsleje, herunder:

 • Forbedringer
 • Lejers branche
 • Lejemålets fysiske udformning
 • Lejevilkårene osv.
 • Væsentlighedskravet
 • Varsling af forhøjelse eller nedsættelse
 • Varslingsintervaller
 • Mulige varslingshindringer
 • Aftalt fredning
 • Aftalt lejeregulering
 • Aftalt uopsigelighed
 • Formkrav
 • Syn og skøn
 • Sammenligningslejemål
 • Behandling af tvister

Pris eksklusive moms

Medlem: 2.175 kr. Ikke-medlem: 2.730 kr.

Kurset holdes i København

Torsdag den 31. oktober kl. 9.30-13.00 hos EjendomDanmark, Nørre Voldgade 2, 3. sal  1358 København K.

Undervisningslektioner

4.

Undervisere

Advokat og partner Knud-Erik Kofoed, NT Advokater og juridisk direktør Morten Østrup Møller, EjendomDanmark.

 

Tidligere kursist udtaler...

"Igen har EjendomDanmark [red.] sat to gode formidlere sammen, der supplerer hinanden på fineste måde. Tak for det :-)"
Lene, deltager i 2018

Læg i kurv

Markedsleje i erhvervslejemål

København, torsdag den 31. oktober kl. 9.30-13.00