Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Erhvervslejekontrakter i praksis

Lær at udforme en erhvervslejekontrakt og bliv klogere på de faldgruber, du skal være opmærksom på.

Kurset giver dig kendskab til, hvordan du i praksis udformer en erhvervslejekontrakt. Du får tips og tricks til, hvad du skal skrive i kontrakten. Der er både tale om strategiske overvejelser og forslag til formuleringer. Målet er, at du efter kurset er i stand til at forhandle og udarbejde erhvervslejekontrakter.

På kurset bliver der redegjort for håndteringen af særlige problemstillinger i forbindelse med kontraktens indgåelse og de vilkår, en erhvervslejekontrakt bør indeholde.

Der bliver sat fokus på, hvilke virkninger forskellige aftalevilkår har for udlejers og lejers positioner, herunder lægges vægt på de væsentligste vilkårs betydning for vurdering af markedslejen. Kurset omfatter både erhvervsbeskyttede og ikke-erhvervsbeskyttede erhvervslejemål.

Kurset er i vid udstrækning baseret på EjendomDanmarks koncepter for erhvervslejekontrakter. Gennemgang af de centrale kontraktvilkår sker med udførlig henvisning til relevant retspraksis.

Det forudsættes, at du har et generelt kendskab til erhvervslejeloven.

Indhold

  • Fastsættelse af lejemålets størrelse
  • Lejemålets anvendelse
  • Erhvervsbeskyttelse – Hvad er det, og hvilke konsekvenser har det?
  • Sikkerhedsstillelse, garanti og kaution
  • Forbrugsregnskaber og betalinger ud over lejen
  • Lejefastsættelse og lejereguleringsklausuler
  • Fordele og ulemper ved lejers ret til afståelse og genindtrædelse
  • Lejers arbejder i lejemålet
  • Fordelingen af vedligeholdelsespligten
  • Lejemålets ophør: Opsigelse, ophævelse og krav til lejemålets stand ved aflevering

Pris eksklusive moms

Medlem: 3.585 kr. Ikke-medlem: 4.480 kr.

Kurset holdes i Aarhus

Mandag den 2. december kl. 9.30-16.00 hos DLA Piper, DOKK1, Hack Kampmanns Plads 2, Niveau 3, 8000 Aarhus CLæs folder om adgangsforholdene til DLA Piper. Mødelokale M1.

Kurset holdes i København

Fredag den 27. december kl. 9.30-16.00 hos EjendomDanmark, Nørre Voldgade 2, 3. sal  1358 København K.

Undervisningslektioner

7.

Undervisere i Aarhus

Advokat og partner John Bjerre Andersen, DLA Piper og juridisk direktør Morten Østrup Møller, EjendomDanmark.

Underviser i København

Juridisk direktør Morten Østrup Møller, EjendomDanmark.

 

Tidligere kursister udtaler...

"Begge undervisere var meget veloplagte og gode til at formidle. Desuden var der fine eksempler fra virkeligheden. Vi fik et godt materiale med hjem til vort videre arbejde med erhvervslejekontrakter"
Tina, deltager i 2018

"Jeg synes, at det var et rigtig godt og brugbart kursus, så tak for det!"
Mette, deltager i 2018

"Det var skønt med 2 undervisere der var inde i både ældre og nyere domme om emnet, og kunne trække henvisninger til domme op af lommen, efterhånden som de forskellige punkter blev gennemgået"
Lene, deltager i 2019

Læg i kurv

Erhvervslejekontrakter i praksis

Aarhus, mandag den 2. december kl. 9.30-16.00

Læg i kurv

Erhvervslejekontrakter i praksis

København, fredag den 27. december kl. 9.30-16.00