Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Erhvervslejekontrakter

Lær at udforme en erhvervslejekontrakt, og bliv klogere på de faldgruber, du skal være opmærksom på.

Kurset giver dig kendskab til, hvordan du i praksis udformer en erhvervslejekontrakt. Målet er, at du efter kurset er i stand til at forhandle og udarbejde erhvervslejekontrakter.

På kurset bliver der redegjort for håndteringen af særlige problemstillinger i forbindelse med kontraktens indgåelse og de vilkår, en erhvervslejekontrakt bør indeholde.

Der bliver sat fokus på, hvilke virkninger forskellige aftalevilkår har for udlejers og lejers positioner, herunder lægges vægt på de væsentligste vilkårs betydning for vurdering af markedslejen. Kurset omfatter både erhvervsbeskyttede og ikke-erhvervsbeskyttede erhvervslejemål.

Kurset er i vid udstrækning baseret på EjendomDanmarks koncepter for erhvervslejekontrakter. Gennemgang af de centrale kontraktvilkår sker med udførlig henvisning til relevant retspraksis.

Det forudsættes, at du har et generelt kendskab til erhvervslejeloven.

Kurset har et overvejende praktisk sigte.

Indhold

 • Fastsættelse af lejemålets størrelse
 • Lejemålets anvendelse
 • Erhvervsbeskyttelse
 • Sikkerhedsstillelse, garanti og kaution
 • Forbrugsregnskaber og betalinger ud over lejen
 • Lejefastsættelse og lejeregulerings­klausuler
 • Afståelse og genindtrædelse
 • Lejers arbejder i lejemålet
 • Vedligeholdelse af lejemålet
 • Opsigelse
 • Fraflytning af lejemålet

Pris eksklusive moms

Medlem: 3.585 kr. Ikke-medlem: 4.480 kr.

Kurset holdes i København

Fredag den 5. april kl. 9.30-16.00 hos EjendomDanmark, Nørre Voldgade 2, 3. sal  1358 København K.

Undervisningslektioner

7.

Undervisere

Advokat og partner Leif Djurhuus, Plesner Advokatfirma og juridisk direktør Morten Østrup MøllerEjendomDanmark.