Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Erhvervslejekontrakter i praksis

Lær at udforme en erhvervslejekontrakt og bliv klogere på de faldgruber, du skal være opmærksom på.

Kurset giver dig kendskab til, hvordan du i praksis udformer en erhvervslejekontrakt. Du får tips og tricks til, hvad du skal skrive i kontrakten. Der er både tale om strategiske overvejelser og forslag til formuleringer. Målet er, at du efter kurset er i stand til at forhandle og udarbejde erhvervslejekontrakter.

På kurset bliver der redegjort for håndteringen af særlige problemstillinger i forbindelse med kontraktens indgåelse og de vilkår, en erhvervslejekontrakt bør indeholde.

Der bliver sat fokus på, hvilke virkninger forskellige aftalevilkår har for udlejers og lejers positioner, herunder lægges vægt på de væsentligste vilkårs betydning for vurdering af markedslejen. Kurset omfatter både erhvervsbeskyttede og ikke-erhvervsbeskyttede erhvervslejemål.

Kurset er i vid udstrækning baseret på EjendomDanmarks koncepter for erhvervslejekontrakter. Gennemgang af de centrale kontraktvilkår sker med udførlig henvisning til relevant retspraksis.

Det forudsættes, at du har et generelt kendskab til erhvervslejeloven.

Indhold

  • Fastsættelse af lejemålets størrelse
  • Lejemålets anvendelse
  • Erhvervsbeskyttelse – Hvad er det, og hvilke konsekvenser har det?
  • Sikkerhedsstillelse, garanti og kaution
  • Forbrugsregnskaber og betalinger ud over lejen
  • Lejefastsættelse og lejereguleringsklausuler
  • Fordele og ulemper ved lejers ret til afståelse og genindtrædelse
  • Lejers arbejder i lejemålet
  • Fordelingen af vedligeholdelsespligten
  • Lejemålets ophør: Opsigelse, ophævelse og krav til lejemålets stand ved aflevering

Pris eksklusive moms

Medlem: 3.585 kr. Ikke-medlem: 4.480 kr.

Kurset holdes i København

Fredag den 27. december kl. 9.30-16.00 hos EjendomDanmark, Nørre Voldgade 2, 3. sal  1358 København K.

Undervisningslektioner

7.

Underviser i København

Juridisk direktør Morten Østrup Møller, EjendomDanmark.