Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Omkostningsbestemt leje II

Få styr på reglerne om fastsættelse af leje i ejendomme, der er omfattet af omkostningsbestemt leje, og lær, hvordan du udarbejder et driftsbudget.

Kurset giver dig kendskab til betingelserne og varslingsproceduren for omkostningsbestemt lejeforhøjelse.

Kurset bygger videre på Omkostningsbestemt leje I og tager udgangspunkt i EjendomDanmarks arbejdsskema og varslingsblanketter.

Varslingsproceduren gennemgås både for ejendomme med og uden beboerrepræsentation. Du bliver præsenteret for, hvilke betingelser der er ved varsling af omkostningsbestemt lejeforhøjelse, herunder spise-op-princippet og begrænsningerne i øvrigt i henhold til BRL § 7. På kurset hører du også om, hvordan tvister om omkostningsbestemt lejeforhøjelse behandles ved huslejenævnet.

Kurset forudsætter, at du har et kendskab til reglerne om omkostningsbestemt leje og udarbejdelsen af driftsbudgetter.

Indhold

  • Spise-op-princippet
  • Lejeforhøjelse i relation til det lejedes værdi jævnfør BRL § 7, stk. 2
  • Begrænsninger for lejeforhøjelsen i øvrigt jævnfør BRL § 7, stk. 4 og LL § 4, stk. 5
  • Varslingsprocedure og formkrav både for ejendomme med og uden beboerrepræsentation
  • Behandling af tvister i huslejenævnet

Pris eksklusive moms

Medlem: 2.175 kr. Ikke-medlem: 2.730 kr.

Kurset holdes i København

Tirsdag den 11. juni kl. 9.00-13.00 hos EjendomDanmark, Nørre Voldgade 2, 3. sal  1358 København K.

Kurset holdes i Aarhus

Fredag den 21. juni kl. 9.00-13.00. DLA Piper, DOKK1, Hack Kampmanns Plads 2, Niveau 3, 8000 Aarhus CLæs folder om adgangsforholdene til DLA Piper. Mødelokale M1.

Undervisningslektioner

4½.

Undervisere

Advokat Mogens Dürr, DEAS og juridisk konsulent Ramin Salek, EjendomDanmark.