Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Omkostningsbestemt leje I

Få styr på reglerne om fastsættelse af leje i ejendomme, der er omfattet af omkostningsbestemt leje, og lær, hvordan du udarbejder et driftsbudget.

Kurset giver dig et indgående kendskab til, hvordan du udarbejder et driftsbudget i ejendomme med omkostningsbestemt leje. Kurset tager udgangspunkt i EjendomDanmarks arbejdsskema, og der gøres rede for driftsbudgettets udgifter, herunder afkast og administrationshonorarer samt hensættelser til indvendig og udvendig vedligeholdelse. Kurset indeholder også principperne for fordeling af budgettet og for de særlige problemer, der knytter sig til ejendomme med restejerlejligheder.

Kurset indeholder en praktisk øvelse, hvor du skal udarbejde et driftsbudget.

Problemer vedrørende afgrænsning af ejendomme med omkostningsbestemt leje, principper for fordeling af driftsudgifter og beregning af henlæggelser til tekniske installationer bliver gennemgået i hovedtræk.

Indhold

  • Ejendomme med omkostningsbestemt leje
  • Afgrænsning af udgifter og indtægter i driftsbudgettet
  • Beregning af afkast efter boligreguleringslovens § 9, stk. 1 og 2
  • Henlæggelser til tekniske installationer
  • Fordeling af driftsbudgettet
  • Beregning af hensættelser til vedligeholdelse
  • Udfyldelse af driftsbudgettet
  • Omkostningsbestemt leje i ejerforeninger og andelsboligforeninger

 

Klik her for læse mere om kursets 2. del.

Pris eksklusive moms

Medlem: 3.585 kr. Ikke-medlem: 4.480 kr.

Kurset holdes i København

Tirsdag den 4. juni kl. 9.30-15.30 hos EjendomDanmark, Nørre Voldgade 2, 3. sal  1358 København K. 

Kurset holdes i Aarhus

Fredag den 14. juni kl. 9.30-15.30. DLA Piper, DOKK1, Hack Kampmanns Plads 2, Niveau 3, 8000 Aarhus CLæs folder om adgangsforholdene til DLA Piper. Mødelokale M1. 

Undervisningslektioner

6½.

Undervisere

Advokat Mogens Dürr, DEAS og juridisk konsulent Ramin SalekEjendomDanmark.