Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Lejefastsættelse og lejeregulering i boliglejemål

Få et godt indblik i de komplicerede regler om fastsættelse og regulering af lejen i boliglejemål og den væsentligste praksis.

Kurset giver dig et overblik over lejelovgivningens komplicerede regler om fastsættelse og regulering af lejen i boliglejemål. Du får også redskaber til at håndtere væsentlige juridiske og praktiske problemstillinger, der kan opstå i relation til fastsættelse og regulering af lejen.

Undervisningen har til hensigt at klæde administratorer, advokater og andre, der beskæftiger sig med udlejningsejendomme, bedre på til at kunne rådgive om og administrere, hvordan lejen fastsættes og reguleres i boliglejemål og håndtere de faldgruber, der typisk kan opstå i den sammenhæng. Nyeste praksis bliver inddraget i relevant omfang.

Reglerne om omkostningsbestemt leje bliver behandlet i hovedtræk, mens forbedringsforhøjelser af lejen i boliglejemål ikke bliver behandlet på dette kursus. EjendomDanmark holder jævnligt specialkurser om disse emner.

Kurset forudsætter, at du har et grundlæggende kendskab til boliglejeloven.

Indhold

  • Ejendommens status og lejelovgivningens datoer af betydning for lejefastsættelsen
  • Det udvidede ejendomsbegreb i boligreguleringsloven
  • De forskellige måder at fastsætte lejen på – hvilke ydelser indgår i lejen?
  • Aftaler om regulering af lejen
  • Omkostningsbestemte leje – hovedtræk
  • Det lejedes værdi
  • Markedsleje
  • Skatte- og afgiftsregulering
  • Behandling af tvister om lejefastsættelse og lejeregulering

Pris eksklusive moms

Medlem: 3.585 kr. Ikke-medlem: 4.480 kr.

Kurset holdes i København

Torsdag den 2. maj kl. 9.30-16.00 hos EjendomDanmark, Nørre Voldgade 2, 3. sal  1358 København K.

Undervisningslektioner

7.

Undervisere

Advokat og partner Katja Paludan, Husen Advokater og juridisk konsulent Ramin Salek, EjendomDanmark.

 

Læg i kurv

Lejefastsættelse og lejerelugering i boliglejemål

København, torsdag den 2. maj kl. 9.30-16.00

Tidligere kursister udtaler...

"Super skarp underviser, der formidler stoffet virkelig godt
Monica N., deltager i 2018

"Alt i alt var det et rigtig godt og brugbart kursus"
Anonym deltager i 2018