Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Lejefastsættelse og lejeregulering i boliglejemål

Få et godt indblik i de komplicerede regler om fastsættelse og regulering af lejen i boliglejemål og den væsentligste praksis.

Kurset giver dig et overblik over lejelovgivningens komplicerede regler om fastsættelse og regulering af lejen i boliglejemål. Du får også redskaber til at håndtere væsentlige juridiske og praktiske problemstillinger, der kan opstå i relation til fastsættelse og regulering af lejen.

Undervisningen har til hensigt at klæde administratorer, advokater og andre, der beskæftiger sig med udlejningsejendomme, bedre på til at kunne rådgive om og administrere, hvordan lejen fastsættes og reguleres i boliglejemål og håndtere de faldgruber, der typisk kan opstå i den sammenhæng. Nyeste praksis bliver inddraget i relevant omfang.

Reglerne om omkostningsbestemt leje bliver behandlet i hovedtræk, og forbedringsforhøjelser af lejen i boliglejemål bliver ikke behandlet på dette kursus. Ejendomsforeningen Danmark holder jævnligt specialkurser om disse emner.

Kurset forudsætter et grundlæggende kendskab til boliglejeloven.

Indhold

  • Ejendommens status og lejelovgivningens datoer af betydning for lejefastsættelsen
  • Det udvidede ejendomsbegreb i boligreguleringsloven
  • De forskellige måder at fastsætte lejen på – hvilke ydelser indgår i lejen?
  • Aftaler om regulering af lejen
  • Omkostningsbestemte leje – hovedtræk
  • Det lejedes værdi
  • Markedsleje
  • Skatte- og afgiftsregulering
  • Behandling af tvister om lejefastsættelse og lejeregulering

Tid og sted

København fredag den 15. maj kl. 9.30-16.00.

Lektioner

7.

Underviser

Advokat, partner Katja Paludan, Husen Advokater og juridisk konsulent Ramin Salek, EjendomDanmark.

Pris ekskl. moms

Medlem: 3.695 kr.

Ikke-medlem: 4.615 kr.

 

Læg i kurv

Lejefastsættelse og lejeregulering i boliglejemål

København, fredag den 15. maj, kl. 9.30-16.00.