Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Lejefastsættelse i bolig- og erhvervslejemål

Få et overordnet kendskab til erhvervs- og boliglejelovgivningens mange forskellige regler for huslejens størrelse og regulering.

Kurset henvender sig til dig, der har brug for et overordnet kendskab til, hvordan huslejen fastsættes i erhvervslejemål og i de forskellige typer boliglejemål. Du får redskaber, så du hurtigt kan undersøge og danne dig et overblik over, om huslejen i konkret ejendom er fastsat og reguleret i overensstemmelse med reglerne.

Undervisningen har til hensigt at klæde administratorer, økonomi- og regnskabsmedarbejdere, revisorer advokater og andre, der beskæftiger sig med udlejningsejendomme, bedre på til at kunne analysere og rådgive om, hvordan lejen fastsættes og reguleres i erhvervs- og boliglejemål. Aftalepraksis og nyeste domspraksis bliver inddraget i relevant omfang.

Reglerne for huslejefastsættelse og -regulering i erhvervs- og boliglejemål er omfattende. De enkelte emner bliver derfor behandlet i hovedtræk, så hvis du har brug for en dybere viden på operativt niveau i relation til de specifikke huslejeregler, anbefaler vi, at du tager EjendomDanmarks specialkurser om omkostningsbestemt leje, forbedringer, småhuse, markedsleje mv.

Det er en fordel, at du har et grundlæggende kendskab til erhvervslejeloven og de to boliglejelove.

Indhold

  • Samspillet mellem lejeloven og boligreguleringsloven.
  • Grundprincipper i erhvervslejelovgivningen
  • Ejendommens status og lejelovgivningens datoer af betydning for lejefastsættelsen
  • De forskellige måder at fastsætte lejen for i erhverv og boliger
  • Lejefastsættelsesreglerne
  • Aftaler om regulering af lejen
  • Omkostningsbestemte leje – hovedtræk
  • Det lejedes værdi
  • Markedsleje
  • Skatte- og afgiftsregulering

Pris eksklusive moms

Medlem: 3.585 kr. Ikke-medlem: 4.480 kr.

Kurset holdes i København

Tirsdag den 17. september kl. 9.30-16.00 hos EjendomDanmark, Nørre Voldgade 2, 3. sal  1358 København K.

Undervisningslektioner

7.

Underviser

Juridisk direktør Morten Østrup Møller og juridisk konsulent Lena Hartmann, begge fra EjendomDanmark.

Certificering til ejendomsinvestor

Kurset er en del af kursusforløbet, så du kan blive certificeret ejendomsinvestering.

Klik her for at læse mere