Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Ind- og fraflytning i teori og praksis

Bliv klogere på reglerne om obligatorisk ind- og fraflytningssyn i boliglejemål, og hvordan du kan imødekomme dem i praksis.

Kurset giver dig et overblik over de lejeretlige regler, som gælder ved udlejers håndtering af ind- og fraflytninger i boliglejemål. Hvordan håndteres reglerne i praksis i forbindelse med udfyldning af flyttesynsrapporterne og indkaldelse til flyttesyn, og hvad er seneste retspraksis?

Da flyttesynet og flytteopgørelsen tager afsæt i parternes vedligeholdelses- og istandsættelsespligt, behandler kurset også lejelovens regler om vedligeholdelse og istandsættelse. Hvornår har lejer levet op til sin vedligeholdelsespligt? Hvad skal man forstå ved normal istandsættelse / påkrævet vedligeholdelse, og hvornår er der eventuelt tale om misligholdelse af lejemålet?

EjendomDanmarks juridiske konsulent står for den juridiske gennemgang, og en tekniker, der tilrettelægger ind- og fraflytninger, står for den praktiske gennemgang, herunder vil du blive præsenteret for forskellige cases, som du skal løse. Disse cases vil efterfølgende blive drøftet i plenum.

Indhold

  • Reglerne vedrørende obligatoriske ind- og fraflytningssyn og -rapporter
  • Lejelovens regler om vedligeholdelse, istandsættelse og misligholdelse
  • Kort om lejeaftalens vilkår
  • Gennemgang af cases
  • De nyeste domme og nævnsafgørelser inden for emnet

Pris eksklusive moms

Medlem: 3.585 kr. Ikke-medlem: 4.480 kr.

Kurset holdes i København

Tirsdag den 29. oktober kl. 9.30-16.00 hos EjendomDanmark, Nørre Voldgade 2, 3. sal  1358 København K.

Undervisningslektioner

7.

Undervisere

Driftskonsulent Henrik Christiansen, DEAS og juridisk konsulent Ramin Salek, EjendomDanmark.

 

Læg i kurv

Ind- og fraflytning i teori og praksis

København, tirsdag den 29. oktober kl. 9.30-16.00