Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Husorden i praksis

Bliv klædt på til at håndtere husordenssager i praksis.

Formålet med kurset er at give dig værktøjer til at behandle husordenssager i praksis. Hele proceduren i en husordenssag bliver gennemgået, herunder også sagens behandling i huslejenævn og/eller ved domstolene.

På kurset vil du endvidere opnå er praktisk kendskab til, hvilke advarsler, opsigelser og ophævelser skal indeholde, samt hvordan du dokumenterer, at lejer har modtaget henholdsvis din advarsel, opsigelse eller ophævelse.

Kurset vil inddrage den nyeste nævns- og retspraksis.

Indholdet på kurset fokuserer på reglerne for boliglejemål.

Indhold

  • Husordensovertrædelser
  • Krav til indholdet af en advarsel, opsigelse eller ophævelse
  • Tvistebehandling i huslejenævn og/eller ved domstolene
  • Drøftelse af cases, som efterfølgende gennemgås i plenum
  • Gennemgang af relevante domme og nævnsafgørelser, herunder utrykte afgørelser

Pris eksklusive moms

Medlem: 2.175 kr. Ikke-medlem: 2.730 kr.

Kurset holdes i København

Tirsdag den 19. november kl. 9.30-13.00 hos EjendomDanmark, Nørre Voldgade 2, 3. sal  1358 København K.

Undervisningslektioner

4.

Underviser

Juridisk konsulent Ramin Salek, EjendomDanmark.

Læg i kurv

Husorden i praksis

København, tirsdag den 19. november kl. 9.30-13.00