Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Faldgruber i boliglejeretten

Lær at styre udenom faldgruberne i boliglejelovgivningens mange formkrav.

Den private lejelovgivning er kompliceret. Udlejers forvaltning og service er ofte begrænset af uforståelige formkrav, der mere ligner faldgruber end sund fornuft. Overser man en lille frist, et brev, eller udfører man ikke opgaverne i en præcis rækkefølge, så kan det blive dyrt at være udlejer.

Kurset giver dig et grundlæggende kendskab til de væsentligste af boliglejerettens mange formkrav, herunder vil undervisningen konkret gå tæt på iagttagelse af formkrav ved lejlighedsmoderniseringer, kollektive og individuelle forbedringsforhøjelser, ind- og fraflytningssyn, udarbejdelse og udsendelse af forbrugsregnskaber mv.

Eksempler fra hverdagen inddrages, og relevante domme og afgørelser gennemgås.

Der vil blive givet konkrete anvisninger på, hvordan man gennem forud fastlagte processer og hensigtsmæssige arbejdsgange sikrer, at man overholder de formkrav, hvor manglende iagttagelse ofte er forbundet med store økonomiske tab.

Det er en fordel, men ikke en betingelse for deltagelse, at du har et grundlæggende kendskab til boliglejeretten.

Indhold

  • Formkrav ved lejlighedsmoderniseringer
  • Huslejevarslinger
  • Forbrugsregnskaber
  • Ind- og fraflytningssyn
  • Samarbejde med beboerrepræsentationer
  • Brugsrettens overgang, herunder bytte, dødsfald etc.
  • Huslejefastsættelse og regulering for lejemål med kapitalafkast jf. Brl. § 9, stk. 2
  • Huslejefastsættelse og lejeregulering for lejemål med markedsleje

Tid og sted

København tirsdag den 28. april kl. 9.00-13.00.

Aarhus tirsdag den 26. maj kl. 9.00-13.00.

Lektioner

4.

Undervisere i københavn

Cand.jur. Thit Topsøe-­Jensen, DEAS og juridisk direktør Morten Østrup Møller, EjendomDanmark.

Undervisere i Aarhus

Cand.jur. Thit Topsøe-­Jensen, DEAS og juridisk konsulent Lena Hartmann, EjendomDanmark.

Pris ekskl. moms

Medlem: 2.250 kr.

Ikke-medlem: 2.815 kr.

 

Læg i kurv

Faldgruber i boliglejeretten

København, tirsdag den 28. april, kl. 9.00-13.00.

Læg i kurv

Faldgruber i boliglejeretten

Aarhus, tirsdag den 26. maj, kl. 9.00-13.00.