Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Gennemgribende forbedrede boliglejemål og BRL § 5, stk. 2

Få styr på hvilke regler og betingelser der er for udlejning efter boligreguleringslovens § 5, stk. 2 om gennemgribende forbedrede lejemål.

Kurset vil give dig et indblik i de relevante regler samt en udførlig gennemgang af, hvilke kriterier der skal overholdes, for at boliglejemålet kan genudlejes som et gennemgribende forbedret lejemål, hvor lejen kan fastsættes efter det lejedes værdi.

Du vil få en detaljeret gennemgang af de mange betingelser i boligreguleringslovens § 5, stk. 2, herunder krav til ejendommen, forbedringsbegrebet, forbedringernes omfang samt krav til opretholdelse af forbedringerne af forbedringerne, for at man fortsat kan leje ud efter § 5, stk. 2 til senere lejere. 

Der vil også være fokus på lejefastsættelsen samt håndteringen af tvister. Seneste domspraksis om gennemgribende forbedrede lejemål vil blive inddraget i undervisningen. 

Et politisk flertal har i forbindelse med debatten om udenlandske investeringer i danske ejendomme nedsat en ekspertgruppe, der skal belyse omfanget og virkningerne af BRL § 5, stk. 2-renoveringer. Såfremt ekspertgruppens rapport foreligger på tidspunktet for kursets afholdelse, vil indholdet af denne blive gennemgået.    

Indhold

 • Det lejeretlige forbedringsbegreb
 • Hvilke ejendomme er omfattet af BRL § 5, stk. 2?
 • Energikrav til ejendommen
 • Beløbsgrænserne i BRL § 5, stk. 2
 • Hvornår er lejemålets værdi væsentligt forøget?
 • Orienteringspligten af de øvrige lejere
 • Lejefastsættelsen
 • Forhåndsgodkendelse af lejen
 • Bytte
 • Opretholdelse af forbedringerne
 • Tvister

Pris eksklusive moms

Medlem: 3.585 kr. Ikke-medlem: 4.480 kr.

Tid og sted, København

Tirsdag den 10. december kl. 9.30-16.00 hos EjendomDanmark, Nørre Voldgade 2, 3. sal  1358 København K.

Undervisningslektioner

7.

Undervisere

Juridisk direktør Morten Østrup Møller og juridisk konsulent Julie Marie Vendelby, begge EjendomDanmark.

Læg i kurv

Gengribende forbedrede boliglejemål & BRL § 5 stk. 2

København, tirsdag den 10. december kl. 9.30-16.00