Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Ejendomsinvesteringer og finansiering

Valgfag

Formålet med faget er at kvalificere den studerende til at vurdere risici og afkast ved investering i ejendomme. 

Den studerende skal kunne forstå det basale ved investering og finansiering. Den studerende skal kunne sætte sig i investors sted og investors økonomiske overvejelser. Den opnåede viden skal den studerende være i stand til at overføre på investeringsejendomsmarkedet, og den studerende skal kunne anvende og forstå grundlæggende økonomiske og finansielle begreber. 

Fagets læringsmål

Viden og forståelse
Den studerende skal:

 • opnå forståelse for grundlæggende ejendomsinvestering 
 • opnå forståelse for, hvordan ejendomsinvesteringer fungerer i praksis 
 • opnå viden om, hvordan ejendomsinvesteringsmarkedet fungerer
 • opnå viden om grundlæggende begreber, der anvendes i værdiansættelse af investeringsejendomme
 • få viden om finansielle begreber
 • få viden om, hvordan og hvorfor man tager højde for risiko  


Færdigheder
Den studerende skal:

 • være i stand til at foretage basale afkastberegninger på ejendoms- og porteføljeniveau
 • kunne være i stand til at anvende og forstå kapitalværdimetoden, intern rentes metode, annuitetsmetoden og Payback metoden
 • kunne vurdere finansieringsmuligheder for ejendomme
 • kunne vurdere forskellige finansieringsformer og være i stand at vejlede om fordele og ulemper ved flere tilbud om finansiering
 • kunne lave værdiansættelse af ejendomme med både den afkastbaserede model og DCF-modellen
 • kunne lave simple risikoberegninger ved ejendomsprojekter


Kompetencer
Den studerende skal:

 • opnå en praktisk forståelse af ejendomsinvesteringer og ejendomsinvesteringsmarkedet, som den studerende løbende kan støde på i sit virke som ejendomsadministrator
 • kompetencer til at kunne vurdere risici og afkastmuligheder ved investering i ejendomme
 • kompetencer til at vurdere investeringsprojekter på ejendomme, herunder hvilken konsekvens der kan være for værdien af ejendommen 

Indhold

 • Introduktion til investeringsejendoms­markedet
 • Investeringsteori og metode
 • Renteregning
 • Cashflow
 • Levetidskalkuler
 • Stratetisk investering og mål
 • Finansiering af fast ejendom
 • Måling af ejendomsafkast
 • Værdiansættelse af ejendomme
 • Risiko
 • Porteføljeteori

På faget lægger vi vægt på at vise, hvad risiko er, og vi redegør for den økonomiske sammenhæng mellem risiko og afkast. Vi ser også på værdiansættelse af fast ejendom i praksis og sætter fokus på områdets metoder og særlige faktorer.

Faglig baggrund

Undervisningen er tilrettelagt ud fra, hvad man kan forvente af en ejendomsadministrator med interesse for økonomi, investering eller finansiering.

Introduktion til Excel

Faget forudsætter et grundlæggende kendskab til Excel.

For studerende der ikke har dette kendskab, bliver der på følgende dage afholdt en introduktion til Excel:

onsdag den 28. august 2019 kl. 9.00-16.00 i København

Introduktionen er inkluderet i studieafgiften, og er derfor gratis for studerende, der tilmelder sig faget. Men tilmelding er nødvendig. Du kan tilmelde dig gennem shoppen her på siden.

Undervisningsmateriale, du selv skal købe

Undervisningen foregår på baggrund af Ove Hedegaard (2016): Strategisk investering og finansiering, 4. udgave, jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Samt EjendomDanmark (2008): Vejledning om vurdering af erhvervsejendomme og EjendomDanmark (2010): Værdiansættelse af investeringsejendomme – anbefalinger til DCF-modellen.

Disse tre udgivelser skal du selv købe. Udgivelsen fra 2010: Værdiansættelse af investeringsejendomme - anbefalinger til DCF-modellen, kan downloades gratis, for medlemmer af EjendomDanmark. 

Derudover benyttes også EjendomDanmark (2013): Værdiansættelse af investeringsejendomme - definition af forrentningskrav. Denne publikation kan frit downloades ved at klikke på linket.

Computer skal medbringes

I undervisningsforløbet indgår der eksempler og opgaver, der kræver bærbar computer, som den studerende selv skal medbringe. 

Praktiske oplysninger

Pris

Klik her for at få et overblik over priserne på EA-uddannelsen

Tid og sted

Klik her for at se oplysninger om undervisningstider og sted for holdet både i København og Randers.

ECTS-point

5.

Undervisningslektioner og forberedelsestid

Ejendomsinvestering og -finansiering vægter 5 ECTS point. Det svarer til du skal regne med at bruge cirka 140 timer på at tilegne dig pensum. Dette er vejledende og individuelt. 

Klik her for at læse mere om undervisningsformen samt tid og sted

Eksamen

Faget afsluttes med en fire timers skriftlig eksamen. Den endelige eksamensdato offentliggøres medio oktober.

Undervisere tilknyttet faget

Seniorøkonom Jeppe Borre, Nykredit.
Cheføkonom, ph.d. Morten Marott Larsen, EjendomDanmark.
Økonomisk konsulent Kristian Engelund Mikkelsen, EjendomDanmark.
Konsulent Jesper Wisen, IT-Line vil varetage undervisningen på Introduktion til Excel.

 

Tidligere studerende udtaler ...

”Han (underviseren, red.) har en stor viden, som han formår at videreformidle på spændende vis”
Anonym, deltager i 2017

”Opgaverne blev løst sammen, hvilket gjorde, at beregningerne gav mening fra start”
Anonym, deltager i 2017

Studiehåndbogen

10. udgave af studiehåndbogen er udkommet. I den finder du svar på langt de fleste spørgsmål, der måtte opstå undervejs i dit uddannelsesforløb. 

Studiehåndbogen indeholder beskrivelser af gældende regler og procedurer på EA-uddannelsen og det forudsættes du er bekendt med, hvad der står i studiehåndbogen som studerende på EA-uddannelsen. 

Du kan læse og/eller downloade den gældende Studiehåndbog her.

Har du spørgsmål, kan du altid kontakte sekretariatet på kursus@ejd.dk 

Læg i kurv

Ejendomsinvestering og finansiering København Efterår 2019

Læg i kurv

Ejendomsinvestering og finansiering Randers Efterår 2019