Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Indledende ejendomsadministration

Obligatorisk fag

Formålet med faget er at give den studerende en forståelse for de overordnede og tværgående fagområder, der knytter sig til ejendomsadministration, og som samtidig er væsentlige elementer i udførelsen af hvervet som ejendomsadministrator.

Den studerende bliver introduceret til enkelte grundlæggende elementer inden for ejendomsadministration af boligudlejningsejendommen.

Formålet er at give den studerende et grundlæggende fundament til at varetage sit erhverv som ejendomsadministrator.

Fagets læringsmål

Viden og forståelse
Den studerende skal have:

 • viden om generelle juridiske metoder ved anvendelse af den relevante lovgivning omkring ejendomsadministration
 • viden om generelle økonomiske metoder inden for ejendomsadministration
 • viden om forsikringer, der relaterer sig til ejendomsadministration, herunder ansvarsforsikring og bygningsforsikring
 • viden om og opnå kendskab til ejendomsbranchens etiske normer
 • grundlæggende viden om lejelovens og boligreguleringslovens anvendelsesområder og de forskellige ejendomstyper inden for boligudlejning
 • viden om behandling af tvister ved huslejenævn og boligretten mellem udlejer og lejere i boligudlejningsejendomme
 • viden om oprettelse af en beboerrepræsentation i boligudlejningsejendomme og beboerrepræsentationens grundlæggende beslutningskompetencer


Færdigheder
Den studerende skal kunne:

 • vurdere de praksisnære problemstillinger, der knytter sig til grundlæggende aftaleret i relation til ejendomsadministration og indgåelse af administrationsaftaler
 • vurdere de praksisnære problemstillinger, der knytter sig til hvilke lånetyper, som er anvendelige inden for de i ejendomsadministrationen gængse ejendomstyper
 • vurdere de praksisnære problemstillinger, der knytter sig til kundeservice inden for ejendomsadministration
 • vurdere de praksisnære problemstillinger vedrørende ejendomsbranchens etiske normer


Kompetencer
Den studerende skal opnå:

 • kompetencer til i praksis at anvende de redskaber og overordnede metoder, de præsenteres for og skal anvende på de juridiske og økonomiske fag på ejendomsadministratoruddannelsen
 • kompetencer til at reflektere over det brede spekter af opgaver, som hvervet som ejendomsadministrator indeholder

Indhold

 • Ansvarsforsikring
 • Bygningsforsikring
 • Ejendomssammensætning
 • Etik
 • Grundlæggende aftaleret
 • Juridisk og økonomisk metode
 • Kundeservice
 • Lånetyper
 • Regnskabsforståelse
 • Teknik

Faglig baggrund

Faget er en introduktion til ejendomsadministratoruddannelsen og kræver således ikke et praktisk kendskab til ejendomsadministration.

Undervisningsmateriale, som du får udleveret

Evt. materiale der skal forberede til første undervisningsgang, vil blive lagt op på fagets låste side her på hjemmesiden ca. 14 dage før første undervisningsgang.

Materialesamling til dette fag er elektronisk og vil kunne downloades i StudiePortalen

Praktiske oplysninger 

Du kender måske faget som Introduktion til ejendomsadministration. Faget er obligatorisk på EA-uddannelsen.

Pris

Klik her for at få et overblik over priserne på EA-uddannelsen

Tid og sted

Klik her for at se oplysninger om undervisningstider og sted for holdet i både København og Randers.

ECTS Point

0.

Opgaver

Der er ingen afleveringsopgaver på dette fag.

Undervisningslektioner

20.

Der må forventes en vis forberedelsestid, dog højst svarende til undervisningstiden.

Eksamen

Faget afsluttes ikke med en eksamen.

 

Tidligere studerende udtaler ...

”Meget interessant og god formidler. Mange aktuelle eksempler på stoffet”
Anonym, deltager i 2017

”Gode input fra virkeligheden, som er med til at gøre det interessant”
Anonym, deltager i 2017

”Meget levende og energisk undervisning, fantastisk underviser!”
Karin N., deltager i 2017

”Talte tydeligt og var god til at give eksempler”
Anna H., deltager i 2017

Studiehåndbogen

10. udgave af studiehåndbogen er udkommet. I den finder du svar på langt de fleste spørgsmål, der måtte opstå undervejs i dit uddannelsesforløb. 

Studiehåndbogen indeholder beskrivelser af gældende regler og procedurer på EA-uddannelsen og det forudsættes du er bekendt med, hvad der står i studiehåndbogen som studerende på EA-uddannelsen. 

Du kan læse og/eller downloade den gældende Studiehåndbog her.

Har du spørgsmål, kan du altid kontakte sekretariatet på kursus@ejd.dk