Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

EA-uddannelsens formål

Formålet med uddannelsen er at gøre den studerende i stand til at forstå, varetage og håndtere de praksisnære problemstillinger, der knytter sig til ejendomsadministration. Den studerende skal opnå en forståelse af de problematikker og udfordringer, de møder i deres hverdag, og samtidig blive i stand til at vurdere og vælge en konkret løsningsmodel.

EA-uddannelsens læringsmål

Viden og forståelse

Den studerende skal tilegne sig et indgående kendskab til central anvendt teori og metode, der relaterer sig til ejendomsadministration i dagligdagen og anvende den i praksis. I praksis betyder det, at den studerende øger sin viden og forståelse om ejendomsadministration, således at den studerende opnår et godt kendskab til de love, bekendtgørelser og vejledninger samt central administrativ praksis og retspraksis, der knytter sig til den daglige administration af ejendomme og derved være i stand til selvstændigt at varetage administrationen af forskellige typer af ejendomme.

Færdigheder

Den studerende skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger inden for ejendomsadministration, samt opstille og vælge relevante modeller til løsning af disse. Ligesom den studerende skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og kunder. Det betyder, at den studerende opnår færdigheder, der gør den studerende i stand til selvstændigt at anvende de forskellige regler og vejledninger m.v., der relaterer sig til de forskellige typer af ejendomme samt varetage almindelige problemstillinger og mindre komplicerede praksisnære tvister, der knytter sig til de faktorer, der indgår i undervisningen.

Kompetencer

Den studerende skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang og i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til ejendomsadministration. Når den studerende har gennemført ejendomsadministratoruddannelsen, kan den studerende yde rådgivning og sagsbehandling vedrørende administration af private udlejningsejendomme, erhvervslejemål, og/eller andelsbolig- og ejerforeninger.

 

Studiehåndbogen

10. udgave af studiehåndbogen er udkommet. I den finder du svar på langt de fleste spørgsmål, der måtte opstå undervejs i dit uddannelsesforløb. 

Studiehåndbogen indeholder beskrivelser af gældende regler og procedurer på EA-uddannelsen og det forudsættes du er bekendt med, hvad der står i studiehåndbogen som studerende på EA-uddannelsen. 

Du kan læse og/eller downloade den gældende Studiehåndbog her.

Har du spørgsmål, kan du altid kontakte sekretariatet på kursus@ejd.dk 

Spørgsmål?

Du er altid velkommen til at skrive til kursus@ejd.dk