Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Dataindberetning – derfor er det vigtigt at deltage

Nyt system for offentlige vurderinger af erhvervsejendomme i 2020

Skatteministeriets koncern, herunder SKAT som blandt andet omfatter den kommende Vurderingsstyrelse og Udviklings- og Forenklingsstyrelse (herefter ”Skatteministeriet”) skal levere et nyt system til ejendomsvurderinger af ejerboliger, erhvervsejendomme, øvrige ejendomme og grunde. Det er under udvikling, og det skal give mere retvisende vurderinger for erhvervsejendomme i 2020.

EjendomDanmark er blevet udvalgt til at stå for indsamlingen af markedsdata til disse vurderinger.

Mere retvisende vurderinger

Et nyt og mere retvisende vurderingssystem giver færre klager og kortere sagsbehandlingstid. Det betyder mindre administration for ejendomsejer.

Det nye system er vurderet til at koste samfundet over tre milliarder kroner. Alle har interesse i, at projektet lykkes, så samfundet ikke skal anvende yderligere midler på et nyt vurderingssystem igen om nogle år.

Nødvendigt at branchen støtter op

Data for erhvervsejendommene er en afgørende del af det samlede grundlag for de kommende vurderinger.
Den finansielle sektor og ejendomsmæglerbranchen vil også levere data. Det kommer ejerne også til, og disse data vil blandt andet indeholde oplysninger om leje, forrentningskrav og driftsomkostninger.

Data vil blive indsamlet af EjendomDanmark og i dialog med ejendomsejere og ejendomsadministratorer og være baseret på fortrolighed og frivillighed.

De indberettede data vil udelukkende blive anvendt til udarbejdelse af overordnede normtal til vurderingerne. Markedsdata for en konkret ejendom vil ikke blive anvendt i den endelige vurdering eller til sagsbehandling.

Alternativet til en frivillig indberetning kan blive krav om obligatoriske indberetninger fra ejere, som i givet fald skal håndteres af Skatteministeriet og Danmarks Statistik.

Repræsentative markedsdata

Jo flere deltagere og jo flere ejendomme, desto bedre bliver grundlaget, som vurderingsmodellen skal være baseret på.

Når de deltagende virksomheder har forskellig størrelse, og er baseret flere forskellige steder i landet, så får vi det mest repræsentative grundlag.

Det er nemt

Det skal være så let som muligt at deltage. Derfor har EjendomDanmark etableret en indberetningsportal, der gør det nemt at indberette data. Desuden vil der løbende blive udarbejdet vejledninger, faq og artikler, der kan understøtte indberetningen. Der bliver desuden stillet konsulenter til rådighed i forbindelse med opsætning af standardudtræk til indberetningen af data.

Adgang til medlemsstatistik

EjendomDanmarks markedsstatistik er allerede det største grundlag for markedsdata i Danmark.

De deltagende medlemmer får mulighed for at modtage medlemsstatistik på det indsamlede markedsdata.

Den interaktive medlemsstatistik giver blandt andet mulighed for nøgletal og benchmarkopgørelser for de deltagende i forhold til markedet.

Samtidig vil markedsstatistikken blive udviklet i takt med, at datagrundlaget vokser. 

Læs EjendomDanmarks daværende formand John R. Frederiksens leder fra Huset 8 2017