Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Dataindsamling til de nye offentlige ejendomsvurderinger

Klik her for at tilmelde dig som indberetter

Klik her for at få mere information om at være indberetter

Gå til indberetningsportalen

Skatteministeriet skal lancere et nyt vurderingssystem for investeringsejendomme, som skal give mere retvisende ejendomsvurderinger. Et bedre vurderingssystem kræver et bedre datagrundlag.

Derfor indsamler EjendomDanmark i øjeblikket markedsdata til de nye offentlige vurderinger for investeringsejendomme. Målsætningen er at være med til at sikre og facilitere bedre vurderinger gennem en frivillig og nem indberetning af markedsdata.

Men hvis de nye ejendomsvurderinger skal blive bedre end de gamle, er det vigtigt, at ejendomsbranchen bakker op.

Derfor opfordrer EjendomDanmark ejere og administratorer til at bidrage med at forbedre datagrundlaget.

Indsamlingen omfatter to typer indberetninger:

  1. Værdiansættelse
    Indberetning af den værdiansættelse, som fx er opgivet i årsregnskabet. Hvis værdiansættelsen er sat til anskaffelsesværdien, skal man ikke indberette den.
  2. Aktuel leje
    Indberetning af den aktuelle leje, som er den leje, der er opkrævet for hvert enkelt lejemål i den pågældende ejendom. Man kan med fordel trække en lejeliste og indberette den til EjendomDanmark.


Derudover skal baggrundsdata om ejendommen, som eksempelvis et lejemåls og ejendommens arealer også indberettes.

Selve indberetningen

Man kan indberette data direkte på indberetningsportalen. Ejendomsejere og administratorer kan tilmelde sig den digitale indberetning ved at udfylde formularen her.

Det er også muligt at maile data i et Excel-ark til markedsstatistik@ejd.dk.

Fortrolighed

Alle indsamlede data vil blive anonymiseret og behandlet fortroligt, se fortrolighedserklæring. Det fremgår af ejendomsvurderingsloven, at data, som bliver indsamlet til statistisk brug, ikke må anvendes til sagsbehandling af enkeltpersoner eller -virksomheder. Det betyder, at data om enkeltejendomme under ingen omstændigheder må indgå i fastsættelsen af de offentlige vurderinger eller i behandlingen af den enkelte ejendom. Det er derfor kun de overordnede normtal, der skal anvendes som grundlag for den offentlige vurdering.

Artikler i Huset

Læs artikler om de nye ejendomsvurderinger, der har været bragt i EjendomDanmarks medlemsmagasin Huset

 

Gå til indberetningsportalen

Klik her for at gå til indberetningsportalen

Data anonymiseres og behandles fortroligt

Alle indsamlede data bliver anonymiseret og behandlet fortroligt.

Læs mere

Kontakt

Hvis du vil vide mere om foreningens dataindsamling til de nye offentlige ejendomsvurderinger for erhvervsejendomme, så kan du kontakte:

Underdirektør Morten Marott Larsen, telefon 28 45 56 51, seniorøkonom Mikkel Alsø, telefon 31 62 01 08 eller økonomisk konsulent Trine Ejsing, telefon 30 70 61 80.