Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Om undersøgelsen

Kommunerne vurderes ud fra syv parametre

 • Størrelsen på dækningsafgiftssatsen
  Dækningsafgift er en særskat på erhvervsejendomme, der pålægges i nogle kommuner. 37 kommuner opkræver dækningsafgift i 2017.
 • Størrelsen på grundskyldspromillen
  Grundskyld er en skat på ejendommens grund og beregnes som en promille af ejendommens grundværdi.
 • Er kommunens private lejeboliger regulerede eller ej?
  I de regulerede kommuner gælder den midlertidige boligreguleringslov fra 1939. Det betyder, at lejen for et privat lejemål skal fastsættes efter de komplicerede regler for omkostningsbestemte leje. 
  I ikke-regulerede kommuner skal lejen i de private lejemål i stedet fastsættes ud fra mere enkle principper omkring det lejedes værdi.
 • Bruttosagsbehandlingstiden for byggesager
  Sagsbehandlingstiderne viser den samlede sagsbehandlingstid, fra kommunen første gang modtager ansøgningen til der er truffet en endelig afgørelse i sagen. Med i den beregning indgår således også den tid, som det tager kommunerne at indhente fyldestgørende oplysninger fra ansøgeren.
 • Nettosagsbehandlingstiden for byggesager
  Nettotiden afspejler den faktiske sagsbehandlingstid hos kommunen, og er det antal dage det i gennemsnit tager at få behandlet en sag fra den dato, hvor alle fyldestgørende oplysninger er indhentet fra ansøgeren.
 • Størrelsen på byggesagsgebyrer
 • Antallet af ejendomsforbrydelser (brandstiftelse, hærværk og indbrud) per 100.000 bygningskvadratmeter
  Antallet er opgjort som anmeldte forbrydelser i perioden andet kvartal 2016 til og med første kvartal 2017 per 100.000 bygningskvadratmeter.