Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Betingelser

EjendomDanmarks ansvar

EjendomDanmark fraskriver sig ethvert ansvar for brugernes anvendelse af data fra Ejendomsstatistikken. EjendomDanmark har dermed ikke noget økonomisk ansvar for brugernes eventuelle direkte og indirekte skader eller tab, herunder mistet fortjeneste hos brugerne, eller for skader eller tab opstået hos brugernes eventuelle samarbejdspartnere/kunder, som følge af fejl i statistikken eller fejl, som er opstået ved bearbejdning af statistikken.

Betingelser for anvendelse

Samtlige immaterielle rettigheder til Ejendomsstatistikken tilhører EjendomDanmark og leverandører af data til Ejendomsstatistikken, og der sker ingen overdragelse af disse rettigheder i forbindelse med brugernes anvendelse.

Ejendomsstatistikken eller dele heraf må ikke gøres til genstand for hel eller delvis kopiering eller overførsel med henblik på videregivelse, visning eller videresalg til tredjemand.

Ved offentliggørelse af analyseresultater baseret på data fra Ejendomsstatistikken skal relevant kildeangivelse anføres. Kilden er vist under de enkelte tabeller.

Der må ikke, baseret på Ejendomsstatistikkens udbudstidsinformation (tabel OMS04 fra RealView), foretages regelmæssige og tilbagevendende offentliggørelser, der systematisk beskriver markedsudviklingen i udbudstider enten generelt eller for udvalgte markedssegmenter og/eller områder, fx "geografiske områder" eller "ejendomstyper". Ved systematisk forstås to eller flere efter hinanden følgende analyser med samme indhold. 

Sker der overtrædelse af ovenstående betingelser tager EjendomDanmark forbehold for, at rejse et krav til dækning af EjendomDanmarks og leverandørers eventuelle tab som følge af overtrædelsen.