/ Statistik / Statistikudtræk

Statistikudtræk

Her er alle tilgængelige kilder til statistik om ejendomsmarkedet samlet ét sted. Denne side giver let mulighed for at hente opdaterede nøgletal og tilgå historiske serier fra forskellige relevante udbydere.

STATISTIKKEN

Statistikken giver adgang til alle relevante markedsdata og indikatorer for aktører i ejendomsbranchen. De tilgængelige nøgletal er baseret på en lang række forskellige kilder.

Statistikken opdateres løbende med nye data. Derudover er der også historiske serier tilgængelige for hvert af indholdsemnerne.

I nogle statistikker gives der mulighed for at tilgå de seneste offentliggjorte opgørelser fra EjendomDanmarks markedsstatistik. 

Du har mulighed for selv at udvælge de sektorer og områder, som du ønsker at få præsenteret i figurer og tabeller. Det giver dig et let overblik over aktuelle niveauer og historiske udviklinger i fx økonomisk tomgang fordelt efter sektorer forskellige steder i landet. 

Du har også mulighed for at trække de historiske serier ud i fx en Excel-fil.

Den interaktive statistik opdateres hvert kvartal i takt med offentliggørelser i markedsstatistikken.

 

PRÆSENTATION AF DET DANSKE EJENDOMSMARKED

Download præsentationen her

Ejendomsbestand

Bygningsbestand inddelt efter landsdel, ejendomstype, område og tid (kvm.).

Tabel: EJB01KR

Periode: 2009K2-

Kilde: Ejendomstorvets markedsindeks – udbudsstatistikken

Download statistikken her

Antal almene boliger i alt opdelt efter kommune og tid.

Tabel: EJB05KR

Periode: 2007-

Kilde: Landsbyggefonden

Download statistikken her

Bygningsbestanden for erhvervsejendomme

Bygningsbestand inddelt efter landsdel, ejendomstype, område og tid (kvm.).

Tabel: EJB01

Periode: 2003K1-2009K1

Kilde: Ejendomstorvets Markedsindeks – Udbudsstatistikken

Download statistikken her

 

Ejerboliger

Ejerboliger efter ejendomstype, ejendomsvurdering og tid (antal, 1.000 ejendomme).

Tabel: EJB02

Periode: 2002

Kilde: Skatteministeriet: Ejendomsværdifordeling, tabel 1

Download statistikken her

 

Private udlejningsboliger

Private udlejningsboliger efter lejeforhold og tid (antal)

Tabel: EJB03

Periode2003

Kilde: Socialministeriet: Redegørelse fra Ekspertgruppen vedr. lejelovskommissionens modererede lejelovsmodel, tabel 4.1

Download statistikken her

 

Beboede private udlejningsboliger

Beboede private udlejningsboliger efter område, boligart, ejerforhold og tid (antal)

Tabel: EJB04

Periode: 2006

Kilde: EjendomDanmark og Danmarks Statistik 

Download statistikken her

 

Almene boliger

Almene boliger efter område og tid (antal)

Tabel: EJB05

Periode: 2003M08-2006M12

Kilde: Landsbyggefonden 

Download statistikken her

 

Beboede boliger

Beboede boliger efter område, ejerform, areal og tid (antal)

Tabel: EJB06

Periode: 2006

Kilde: Landsbyggefonden

Download statistikken her

 

Bygninger

Bygninger efter område, ejerforhold, anvendelse, areal i kvadratmeter og tid (kvm.)

Tabel: BYGB1

Periode: 1986-2006

Kilde: Statistikbanken

Kom til statistikken her

 

Bygningsbestanden efter areal

Bygninger efter område, ejerforhold, anvendelse, areal i kvadratmeter og tid (kvm.)

Tabel: BYGB3

Periode: 1986-2006

Kilde: Statistikbanken

Kom til statistikken her

 

Bygningsbestanden efter areal (efter kommunalreformen)

Bygninger efter område, ejerforhold, anvendelse, areal i kvadratmeter og tid (kvm.)

Tabel: BYGB33

Periode: 2007-2014

Kilde: Statistikbanken

Kom til statistikken her

 

Beboede boliger

Bygninger efter område, ejerforhold, anvendelse, areal i kvadratmeter og tid (kvm.)

Tabel: BOL2

Periode: 1981-2006

Kilde: Statistikbanken

Kom til statistikken her

 

Beboede boliger (efter kommunalreformen)

Bygninger efter område, ejerforhold, anvendelse, areal i kvadratmeter og tid (kvm.)

Tabel: BOL22

Periode: 2007-2010

Kilde: Statistikbanken

Kom til statistikken her

Nybyggeri

Samlet byggeri (ikke korr. for forsinkelser). Etageareal efter område, tilstand, anvendelse, ejerforhold og tid (kvm.)

Tabel: BYGV11 (Efter kommunalreformen)

Periode: 2006K1 –

Kilde: Danmarks Statistik

Kom til statistikken her

Fuldført byggeri (ikke korr. for forsinkelser). Etageareal efter område, påbegyndelsesår, byggesagstype og tid (kvm.)

Tabel: BYGV22 (Efter kommunalreformen)

Periode: 2006K1-

Kilde: Danmarks Statistik

Kom til statistikken her

Antal nybyggede almene boliger

Antal nybyggede almene boliger efter ejendomstype, bygningstype, område og tid (antal)

Tabel: NYB01

Periode: 2000-2006

Kilde: Boligselskabernes Landsforening: Alment byggeri med støttetilsagn

Download statistikken her

 

Nybyggede almene boliger

Nybyggede almene boliger efter ejendomstype, bygningstype, område, antal rum og tid (antal)

Tabel: NYB02

Periode: 2000-2007

Kilde: Boligselskabernes Landsforening: Alment byggeri med støttetilsagn

Download statistikken her

 

Nybyggede almene boliger

Nybyggede almene boliger efter ejendomstype, bygningstype, område, antal rum og tid (kr./kvm./år)

Tabel: NYB03

Periode: 2000-2007

Kilde: Boligselskabernes Landsforening: Alment byggeri med støttetilsagn

Download statistikken her

 

Samlet byggeri (ikke korr. for forsinkelser)

Samlet byggeri (ikke korr. for forsinkelser). Etageareal efter område, tilstand, anvendelse, ejerforhold og tid (kvm.)

Tabel: BYGV1

Periode: 1982-2006

Kilde: Statistikbanken

Kom til statistikken her

 

Fuldført byggeri (ikke korr. for forsinkelser)

Fuldført byggeri (ikke korr. for forsinkelser). Etageareal efter område, påbegyndelsesår, byggesagstype og tid (kvm.)

Tabel: BYGV2

Periode: 1981-2006

Kilde: Statistikbanken

Kom til statistikken her

 

Antal boliger

Antal boliger efter område, tilstand, anvendelse, ejerforhold og tid (antal)

Tabel: BYGV3

Periode: 1981-2006

Kilde: Statistikbanken

Kom til statistikken her

 

Det samlede etageareal (korr. for forsinkelser)

Det samlede etageareal (korr. for forsinkelser) efter tilstand, anvendelse og tid (1000 kvm.)

Tabel: BYGV8

Periode: 1994M01-2012M09

Kilde: Statistikbanken

Kom til statistikken her

 

Det samlede boligbyggeri (korr. for forsinkelser)

Det samlede boligbyggeri (korr. for forsinkelser) efter tilstand, bygherreforhold og tid (antal)

Tabel: BYGV9

Periode: 1994M01-2012M09

Kilde: Statistikbanken

Kom til statistikken her

 

Det samlede boligbyggeri (korr. for forsinkelser)

Det samlede boligbyggeri (korr. for forsinkelser) efter tilstand, anvendelse og tid (antal)

Tabel: BYGV10

Periode: 1994M01-2012M09

Kilde: Statistikbanken

Kom til statistikken her

Omkostninger ved byggeri

Nøgletal for støttet byggeri

Nøgletal for støttet byggeri efter ejendomstype, område, udgiftstype og tid (kr./kvm.)

Tabel: OMB01

Periode: 2003-2006

Kilde: Socialministeriet: Nøgletal for alment boligbyggeri, tabel 1.1-1.5

Download statistikken her

 

Anskaffelsessum for nybyggeri

Anskaffelsessum for nybyggeri efter ejendomstype, udgiftstype og tid (pct.)

Tabel: OMB02

Periode: 2003-2006

Kilde: Socialministeriet: Nøgletal for alment boligbyggeri, tabel 2.1

Download statistikken her

 

Anskaffelsessum for støttet byggeri

Anskaffelsessum for støttet byggeri efter ejendomstype, udgiftstype, pris og tid (kr./kvm.)

Tabel: OMB03

Periode: 2003-2006

Kilde: Socialministeriet: Nøgletal for alment boligbyggeri, tabel 2.3-2.6

Download statistikken her

 

Håndværkerudgifter for nybyggeri

Håndværkerudgifter for nybyggeri efter ejendomstype, udgiftstype og tid (pct.)

Tabel: OMB04

Periode: 2003-2006

Kilde: Socialministeriet: Nøgletal for alment boligbyggeri, tabel 2.2

Download statistikken her

 

Byggeomkostningsindeks for boliger

Byggeomkostningsindeks for boliger efter hovedindeks, delindeks, art og tid (kvartalvis indeks)

Tabel: BYG4

Periode: 1986K4-2015K4

Kilde: Statistikbanken

Kom til statistikken her

 

Byggeomkostningsindeks for boliger

Byggeomkostningsindeks for boliger efter hovedindeks, delindeks, art og tid (kvartalvis indeks)

Tabel: BYG5

Periode: 1987-2015

Kilde: Statistikbanken

Kom til statistikken her

 

Omkostningsindeks for anlæg

Byggeomkostningsindeks for boliger efter hovedindeks, delindeks, art og tid (kvartalvis indeks)

Tabel: BYG6

Periode: 1986K3-2015K4

Kilde: Statistikbanken

Kom til statistikken her

Omkostninger ved ejendomsdrift

Overtagne ejendomme efter tid og antal. (antal)

Tabel: OVER01

Periode: 1993K1-

Kilde: Finans Danmark

Download statistikken her

Personbeskatningen fordelt efter område, beskatningsprocent og tid (pct.)

Tabel: PSKAT

Periode: 2007-

Kilde: Danmarks Statistik

Kom til statistikken her

Beskatningsværdier og ejendomsskatter efter område, beskatningsgrundlag og tid (kr.)

Tabel: ESKAT

Periode: 2006-2018

Kilde: Danmarks Statistik

Kom til statistikken her

Kundgjorte tvangsauktioner efter type og tid (antal)

Tabel: TVANG

Periode: 1993M01-

Kilde: Danmarks Statistik

Kom til statistikken her

Omkostninger for private udlejningsejendomme

Omkostninger for private udlejningsejendomme efter konto, opgørelsestype og tid (kr./kvm./år, kr./lejlighed/år, pct.)

Tabel: OME04

Periode: 1993, 2002

Kilde: Boligministeriet (Erhvervs- og Byggestyrelsen): Private udlejningsejendommes budgetleje 1993 og 2002

Download statistikken her

 

Omkostninger ved ejendomsdrift

Omkostninger ved ejendomsdrift efter ejerforhold, omkostningstype og tid. (Kr. pr. kvm. (årets priser))

Tabel: OME05

Periode: 1995-2014

Kilde: DFM-benchmarking (www.dfm-key.dk) 

Download statistikken her

 

Omkostninger ved ejendomsdrift

Omkostninger ved ejendomsdrift efter ejerforhold, omkostningstype og tid. (Kr. pr. kvm. (årets priser))

Tabel: OME06

Periode: 1995-2014

Kilde: DFM-benchmarking (www.dfm-key.dk) 

Download statistikken her

 

Ejendomsværdiskat

Ejendomsværdiskat efter opgørelsestype og tid (mia. kr., promille)

Tabel: SKAT01

Periode: 1982-2006

Kilde: DFM-benchmarking (www.dfm-key.dk) 

Download statistikken her

 

Ejendomsskatter

Ejendomsværdiskat efter opgørelsestype og tid (mia. kr., promille)

Tabel: SKAT02

Periode: 2000-2006

Kilde: Kommunernes Landsforening

Download statistikken her

 

Lønindeks for den private sektor

Lønindeks for den private sektor efter branche og tid (indeks)

Tabel: ILON2

Periode: 2005K1-2013K4

Kilde: Statistikbanken

Kom til statistikken her

 

Årlig ændring i timefortjenesten for den private sektor

Årlig ændring i timefortjenesten for den private sektor efter branche og tid (pct.)

Tabel: ILON3

Periode: 2005K1-2013K4

Kilde: Statistikbanken

Kom til statistikken her

Afkast, pris og leje af fast ejendom

Aktieindeks efter selskab og tid. (kurs)

Tabel: AFK04

Periode: 1999M01-

Kilde: Den Nordiske Børs (Københavns Fondsbørs) 

Download statistikken her

Markedsbarometer for kontorer efter leje og startforrentning, område, beliggenhed og tid. (kr./kvm./år, pct.)

Tabel: AFK07

Periode: 2003K1-

Kilde: Colliers International Danmark

Download statistikken her

Markedsbarometer for butikker efter leje og startforrentning, område, beliggenhed og tid. (kr./kvm./år, pct.)

Tabel: AFK08

Periode: 2003K1-

Kilde: Colliers International Danmark

Download statistikken her

Markedsbarometer for lager og produktion by leje og startforrentning, område, beliggenhed and tid. (kr./kvm./år, pct.)

Tabel: AFK09

Periode: 2003K1-

Kilde: Colliers International Danmark

Download statistikken her

Forventninger til udviklingen i priser efter udgivelsestidspunkt, indeks og år. (pct.)

Tabel: AFK11

Periode: 1996-

Kilde: Det Økonomiske Råd: Vismandsrapporten

Download statistikken her

Rentestatistik for obligationer efter tid, løbetid og type. (pct.)

Tabel: REN01

Periode: 1987M01-

Kilde: EjendomDanmark og Nykredit

Kom til statistikken her

Udlånsaktivitet efter datatype, lånetype, ejendomskategori og tid. (kr.)

Tabel: REN02

Periode: 1995K1-

Kilde: Finans Danmark

Download statistikken her

Ejendomspriser (2007 Kommuneinddeling) efter ejendomstype, område og tid. (kr./kvm.)

Tabel: PRIS02KR

Periode: 1992K2-

Kilde: Finans Danmark

Download statistikken her

Forventningsundersøgelse om prisudviklingen efter område, ejendomstype, forventning til næste kvartal og tid. (pct.)

Tabel: PRIS04

Periode: 2004K1- 

Kilde: Dansk Ejendomsmæglerforening: Forventningsundersøgelse

Download statistikken her

Udbudspriser efter ejendomstype, område og tid. (kr./kvm.)

Tabel: PRIS07

Periode: 2004M01-

Kilde: Finans Danmark

Download statistikken her

Koncerntal for ejendomsselskaber

Koncerntal for ejendomsselskaber efter firma, nøgletal og tid. (kr.)

Tabel: AFK05

Periode: 2000-2009

Kilde: Københavns Fondsbørs

Download statistikken her

 

Investeringsafkast

Investeringsafkast (AFSLUTTET) efter selskab, aktivernes afkast og tid. (pct.)

Tabel: AFK06

Periode: 1995-2015

Kilde: Finanstilsynet 

Download statistikken her

 

Kapitalgevinster i løbet af året

Kapitalgevinster i løbet af året efter opgørelsestype, ejendomstype og tid. (mia. kr.)

Tabel: AFK10

Periode: 1981-2005

Kilde: Danmarks Nationalbank: Working Papers 2006 – 37, Bilag 7 

Download statistikken her

 

Investeringsafkast

Investeringsafkast efter Afkast og Tid. (Procent)

Tabel: AFK15

Periode: 2016-2017

Kilde: Finanstilsynet

Download statistikken her

 

Regulerede kommuner

Regulerede kommuner efter Kommune og År. (Regulering)

Tabel: KOM01

Periode: 1983-2006

Kilde: EjendomDanmark

Download statistikken her

 

Regulerede kommuner

Regulerede kommuner by Kommune and År. (Regulerede kommuner)

Tabel: KOM01KR

Periode: 2007-2015

Kilde: EjendomDanmark

Download statistikken her

 

Husleje i private udlejningsboliger

Husleje i private udlejningsboliger efter område, lejeregulering, type og tid (kr./kvm./år)

Tabel: LEJ01

Periode: 2004-2008

Kilde: EjendomDanmark

Download statistikken her

 

Husleje i private udlejningsboliger

Husleje i private udlejningsboliger efter opførelsesår, område, leje og tid (kr./kvm./år)

Tabel: LEJ02

Periode: 2004-2008

Kilde: EjendomDanmark

Download statistikken her

 

Husleje i den almene sektor

Husleje i den almene sektor efter område, ibrugtagelsesår og tid (kr./kvm./år)

Tabel: LEJ03

Periode: 1997-2005

Kilde: Landsbyggefonden: Huslejestatistik 

Download statistikken her

 

Udlejningsejendommes budgetleje

Udlejningsejendommes budgetleje efter område, opgørelsesmetode og tid (kr./kvm./år)

Tabel: LEJ04

Periode: 1985-1999

Kilde: By & Boligministeriet (Erhvervs- og Byggestyrelsen): Huslejen, bilagstabel 1

Download statistikken her

 

Husleje og huslejedifference i §5, stk.2

Husleje og huslejedifference i §5, stk.2 – ejendomme efter opførelsesår, lejetype og tid (kr./kvm./år)

Tabel: LEJ05

Periode: 1999-2002

Kilde: Socialministeriet: Private udlejningsejendommes budgetleje 2002, tabel 6.2

Download statistikken her

 

Lejeindtægter

Lejeindtægter efter type, pris og tid (kr./kvm./år, pct.)

Tabel: LEJ06

Periode: 2002

Kilde: Socialministeriet: Private udlejningsejendommes budgetleje 2002, tabel 6.1

Download statistikken her

 

Det lejedes værdi i København

Det lejedes værdi i København efter område, niveau og tid. (kr/kvm)

Tabel: LEJ07

Periode: 2010

Kilde: EjendomDanmark

Download statistikken her

 

Udbudsleje

Udbudsleje efter type, område og tid (kr pr. kvm.)

Tabel: LEJ08

Periode: 2012M01-2014M03

Kilde: Ejendomstorvet Udbudsstatistik 

Download statistikken her

 

Ejendomspriser

Ejendomspriser efter ejendomstype, område og tid (kr./kvm.)

Tabel: PRIS01

Periode: 2003K1+K2-2006K1+K2

Kilde: SKAT: Salgsstatistik, tabel 15, 30, 45 

Download statistikken her

 

Ejendomspriser (2007 kommuneinddeling)

Ejendomspriser (2007 kommuneinddeling) efter ejendomstype, område og tid. (kr./kvm.)

Tabel: PRIS01KR

Periode: 2006K3+K4-2012K3+K4

Kilde: SKAT: Salgsstatistik 

Download statistikken her

 

Ejendomspriser

Ejendomspriser efter ejendomstype, område og tid (kr./kvm.)

Tabel: PRIS02

Periode: 1995K1-2006K4

Kilde: Finans Danmark

Download statistikken her

 

Offentlige vurderinger

Offentlige vurderinger efter område, ejendomstype, enhed og tid (kr./ejendom (1.000 kr.))

Tabel: PRIS03

Periode: 2001-2005

Kilde: SKAT: Vurderingsstatistik 

Download statistikken her

 

Offentlige vurderinger (2007 kommuneinddeling)

Offentlige vurderinger (2007 kommuneinddeling) efter område, ejendomstype, enhed og tid (kr./ejendom (1.000 kr.))

Tabel: PRIS03KR

Periode: 2007-2009

Kilde: SKAT: Vurderingsstatistik 

Download statistikken her

 

Boligformuen

Boligformuen efter opgørelsestype, ejendomstype og tid (mia. kr.)

Tabel: PRIS05

Periode: 1981-2006

Kilde: Danmarks Nationalbank: Working Papers 2006 – 37, Bilag 7

Download statistikken her

 

Bruttoudlån

Bruttoudlån efter institut, ejendomskategori og tid (mia. kr.)

Tabel: REN03

Periode: 1995K1-2008K2

Kilde:Finans Danmark

Download statistikken her

 

Udlånsstatistik

Udlånsstatistik efter Datatype, Ejendomskategori og Tid. (Mia. kr.)

Tabel: REN04

Periode: 2007K3-2011K2

Kilde: Finans Danmark

Download statistikken her

 

Forbrugerprisindeks

Forbrugerprisindeks efter varegruppe og tid (indeks)

Tabel: PRIS6

Periode: 2000M01-2015M12

Kilde: Statistikbanken

Kom til statistikken her

 

Nettoprisindeks

Nettoprisindeks, hovedtal efter type og tid (indeks)

Tabel: PRIS13

Periode: 1980M01-2015M12

Kilde: Statistikbanken

Kom til statistikken her

 

Udbetalte beløb til boligsikring i december

Udbetalte beløb til boligsikring i december efter område, boligsikringsart og tid (1000 kr)

Tabel: BOST2

Periode: 1983-2006

Kilde: Statistikbanken

Kom til statistikken her

 

Udbetalte beløb til boligydelse i december

Udbetalte beløb til boligydelse i december efter område, boligydelsesart og tid (1000 kr)

Tabel: BOST4

Periode: 1983-2006

Kilde: Statistikbanken

Kom til statistikken her

 

Prisindeks for ejendomssalg

Prisindeks for ejendomssalg efter ejendomskategori og tid (indeks)

Tabel: EJEN5

Periode: 1992K1-2018K4

Kilde: Statistikbanken

Kom til statistikken her

 

Husstande og flytninger

Flytninger inden for kommuner efter område, alder, køn og tid (antal)

Tabel: FLY33 (Efter kommunalreformen)

Periode: 2006-

Kilde: Danmarks Statistik

Kom til statistikken her

Flytninger mellem amter efter køn, alder, til-/fraflytningsamt og tid (antal)

Tabel: FLY55 (Efter kommunalreformen)

Periode: 2006-

Kilde: Danmarks Statistik

Kom til statistikken her

Tilfredshedsundersøgelse

Tilfredshedsundersøgelse efter boligens tilstand, tilfredshed og tid (pct.)

Tabel: BEB01

Periode: 2006

Kilde: Dan-Ejendomme: Lejepladsen nr. 14, 2006

Download statistikken her

 

Flytninger inden for kommuner

Flytninger inden for kommuner efter område, alder, køn og tid (antal)

Tabel: FLY3
Periode:
1979-2005
Kilde: 
Statistikbanken

Kom til statistikken her

 

Flytninger mellem amter

Flytninger mellem amter efter køn, alder, til-/fraflytningsamt og tid (antal)

Tabel: FLY5
Periode:
1980-2005
Kilde:
Statistikbanken

Kom til statistikken her

 

Befolkningen og dens bevægelser

Befolkningen og dens bevægelser

Tabel: BEV21
Periode:
1998K1-2015K4
Kilde:
Statistikbanken

Kom til statistikken her

 

Husstande med boligsikring i december

Husstande med boligsikring i december efter område, boligsikringsart og tid (antal)

Tabel: BOST11
Periode:
2007-2018
Kilde:
Statistikbanken

Kom til statistikken her

 

Husstande med boligsikring i december

Husstande med boligsikring i december efter område, boligsikringsart og tid (antal)

Tabel: BOST1 (Efter kommunalreformen)

Periode: 1983-2006

Kilde: Statistikbanken

Kom til statistikken her

 

Husstande med boligydelse i december

Husstande med boligydelse i december efter område, boligydelsesart og tid (antal)

Tabel: BOST3
Periode:
1983-2006
Kilde:
Statistikbanken

Kom til statistikken her

 

Husstande med boligydelse i december

Husstande med boligydelse i december efter område, boligydelsesart og tid (antal)

Tabel: BOST33

Periode: 2007-2018

Kilde: Statistikbanken

Kom til statistikken her

 

 

Tomgang og udbudte lokaler og boliger

EjendomDanmarks markedsstatistik – tomgang (økonomisk og arealmæssig)

Tabel: EDMT

Periode: 2014K1-

Kilde: EjendomDanmarks markedsstatistik

Kom til statistikken her

Udbudte erhvervslokaler (inddelt på landsdele) efter erhvervstype, område and tid. (kvm.)

Tabel: LED01KR

Periode: 2009K2-

Kilde: Ejendomstorvets Markedsindeks – Udbudsstatistikken

Download statistikken her

Ledige erhvervslokaler i procent af skønnet bygningsmasse (inddelt på landsdele) by erhvervstype, område and tid. (pct.)

Tabel: LED02KR

Periode: 2009K2-

Kilde: Ejendomstorvets Markedsindeks – Udbudsstatistikken

Download statistikken her

Ledige almene lejligheder efter alder og tid (antal)

Tabel: LED03

Periode: 1999M08-

Kilde: Landsbyggefonden

Download statistikken her

Ledige almene lejligheder efter tomgangsperiode og tid (antal)

Tabel: LED04

Periode: 1999M08-

Kilde: Landsbyggefonden

Download statistikken her

Ledige almene lejligheder (2007 kommuneinddeling) efter område og tid. (antal)

Tabel: LED05KR

Periode: 2007M02-

Kilde: Landsbyggefonden

Download statistikken her

Boliger uden persontilmelding (2007 Kommuneinddeling) by boligart, område and tid. (pct.)

Tabel: LED08KR

Periode: 2007-

Kilde: EjendomDanmark og Danmarks Statistik

Download statistikken her

Ledighedsprocent alle erhverv (Areal) by tid and Ledighedsprocent. (procent)

Tabel: LED09

Periode: 1988K1-

Kilde: Ejendomstorvets Markedsindeks – Udbudsstatistikken 

Download statistikken her

Ledige erhvervslokaler

Ledige erhvervslokaler efter erhvervstype, område og tid (kvm.)

Tabel: LED01

Periode: 2003K1-2009K1

Kilde: Ejendomstorvets Markedsindeks – Udbudsstatistikken 

Download statistikken her

 

Ledige erhvervslokaler

Ledige erhvervslokaler i procent af skønnet bygningsmasse by erhvervstype, område and tid (pct.)

Tabel: LED02

Periode: 2003k1-2009k1

Kilde: Ejendomstorvets Markedsindeks – Udbudsstatistikken 

Download statistikken her

 

Ledige almene lejligheder

Ledige almene lejligheder efter område og tid (antal)

Tabel: LED05

Periode: 1998M08-2006M12

Kilde: Landsbyggefonden 

Download statistikken her

 

Ledige almene boliger

Ledige almene boliger, historisk, efter område og tid (antal)

Tabel: LED06

Periode: 1972-2006

Kilde: Socialministeriet: Den almene boligsektors fremtid, figur 2.4 

Download statistikken her

 

Ledige almene boliger som andel af samlet bestand

Ledige almene boliger som andel af samlet bestand, historisk, efter ledighed og tid (pct.)

Tabel: LED07

Periode: 1972-2006

Kilde: Socialministeriet: Den almene boligsektors fremtid, figur 2.4 

Download statistikken her

 

Boliger uden persontilmelding

Boliger uden persontilmelding efter boligart, område og tid (pct.)

Tabel: LED08

Periode: 1981-2006

Kilde: EjendomDanmark og Danmarks Statistik

Download statistikken her

Omsætning af ejendomme

Antal solgte boliger (2007 Kommuneinddeling) efter ejendomstype, område and tid. (antal)

Tabel: OMS01KR

Periode: 2004K1-

Kilde: Finans Danmark

Download statistikken her

Udbudte boliger efter ejendomstype, område og tid. (antal, ultimo måneden)

Tabel: OMS05

Periode: 2004M01-

Kilde: Finans Danmark

Download statistikken her

Udbudstider efter ejendomstype, område og tid. (antal dage, ultimo måneden)

Tabel: OMS06

Periode: 2004M01-

Kilde: Finans Danmark

Download statistikken her

Nedtagne boliger efter ejendomstype, område og tid. (antal)

Tabel: OMS07

Periode: 2004M01-

Kilde: Finans Danmark

Download statistikken her

Liggetider efter ejendomstype, område og tid. (antal dage)

Tabel: OMS08

Periode: 2004M01-

Kilde: Finans Danmark

Download statistikken her

Nedtagningspriser efter ejendomstype, område og tid. (kr./kvm.)

Tabel: OMS09

Periode: 2004M01-

Kilde: Finans Danmark

Download statistikken her

Ejendomssalg efter område, ejendomskategori, nøgletal, overdragelsesformer og tid (2007 kommuneinddeling) 

Tabel: EJEN7KR

Periode: 1992K1-

Kilde: Statistikbanken

Kom til statistikken her

Antal handler

Antal handler efter ejendomstype, område og tid (antal)

Tabel: OMS01

Periode: 1995K1-2006K4

Kilde: Finans Danmark

Download statistikken her

Antal handler

Antal handler efter ejendomstype, område og tid (antal)

Tabel: OMS02

Periode: 2003K3+K4-2006K1K2

Kilde: SKAT: Salgsstatistik, tabel 15, 30, 45 

Download statistikken her

Antal handler

Antal handler (2007 Kommuneinddeling) efter ejendomstype, område og tid. (antal)

Tabel: OMS02KR

Periode: 2006K3+K4-2011K3+K4

Kilde: SKAT: Salgsstatistik 

Download statistikken her

Boliger til salg

Boliger til salg efter tid og antal. (antal)

Tabel: OMS03

Periode: 2000-2014

Kilde: Dansk Ejendomsmæglerforening – www.boligsiden.dk

Download statistikken her

Udbudstider

Udbudstider efter område, ejendomstype, areal og tid (antal dage)

Tabel: OMS04

Periode: 2004K1-2006K4

Kilde: RealView 

Download statistikken her

Antal udbudte lejemål

Antal udbudte lejemål efter type, område og tid (antal)

Tabel: OMS10

Periode: 2012M01-2012M09

Kilde: Ejendomstorvet Udbudsstatistik 

Download statistikken her

Ejendomssalg

Ejendomssalg efter område, ejendomskategori, nøgletal, overdragelsesformer og tid 

Tabel: EJEN7

Periode: 2002K1-2006K4

Kilde: Statistikbanken

Kom til statistikken her

Internationale sammenligninger

Antal boliger

Antal boliger efter land og tid (millioner)

Tabel: INT01

Periode: 2004-2006

Kilde: CEPI: Annual Report 

Download statistikken her

 

Andel af ejerboliger

Andel af ejerboliger efter land og tid. (pct.)

Tabel: INT02

Periode: 2004-2006

Kilde: CEPI: Annual Report, tabel 3 

Download statistikken her

 

Gennemsnitlig husleje

Gennemsnitlig husleje efter land, type af by, ejendomstype, min/max og tid (euro/kvm.)

Tabel: INT03

Periode: 2004-2006

Kilde: CEPI: Annual Report, tabel 18, 19, 20, 21, 22, 23 

Download statistikken her

 

Gennemsnitlig rente på boliglån

Gennemsnitlig rente på boliglån efter land og tid (pct.)

Tabel: INT04

Periode: 2001-2008

Kilde: CEPI: Annual Report, tabel 7 

Download statistikken her

 

Gennemsnitlig salgspris

Gennemsnitlig salgspris efter land, type af by, ejendomstype, min/max og tid (euro/kvm.)

Tabel: INT05

Periode: 2004-2006

Kilde: CEPI: Annual Report, tabel 10, 11, 12, 13

Download statistikken her

 

Momssats i ejendomssektoren

Momssats i ejendomssektoren efter land, type og tid (pct.)

Tabel: INT06

Periode: 2001-2008

Kilde: CEPI: Annual Report, tabel 9 

Download statistikken her

 

Ændringer i salg og leje for boliger

Ændringer i salg og leje for boliger efter land, type, ejendomstype og tid (pct.)

Tabel: INT07

Periode: 2001-2008

Kilde: CEPI: Annual Report, tabel 15, 16, 17 

Download statistikken her

 

Gennemsnitlig kontorleje

Gennemsnitlig kontorleje efter by og tid. (euro/kvm./år)

Tabel: INT08

Periode: 2008-2010

Kilde: CBRE: Global Office Rents, Bi-annual reports 

Download statistikken her

Kontaktpersoner

Du er velkommen til at kontakte en af disse medarbejdere, hvis du ønsker flere informationer eller har brug for hjælp.

Hong-Kai Guo

Senior dataanalytiker

Cand.polit.

Christian Hammershøj Jensen

Økonomisk konsulent

Cand.oecon.

Meld dig som indberetter

EjendomDanmark indsamler markedsdata til de nye offentlige vurderinger for investeringsejendomme. Vær med til at styrke markedsstatistikken, så grundlaget for de kommende offentlige vurderinger bliver bedst muligt. Det er let at deltage og dine markedsdata anonymiseres og behandles fortroligt.

Se mere om indberetning her