/ Lejetjek / Lejetjek Basis

Lejetjek Basis

Lejetjek Basis er løsningen til dig, der har brug for grundlæggende viden om lejefastsættelsen i specifikke områder af landet.

Lejetjek Basis giver dig et unikt indblik i lejeniveauet i dit område. Løsningen er fleksibel og kan tilpasses til din virksomheds behov. Det kan den, fordi Lejetjek Basis består af to selvstændige moduler og et tillægsmodul.

De to moduler giver hver især beregnede niveauer for den aktuelle leje. Det gør de ud fra observerbare oplysninger i EjendomDanmarks omfattende markedsstatistik. Tilkøbes tillægsmodulet, er der yderligere mulighed for at få indsigt i nævnsafgørelser indsamlet af EjendomDanmark.

Modul 1 – Lejebenchmark

Indberetter du til EjendomDanmarks markedsstatistik, kan du vælge et lejemål i din portefølje, som du ønsker beregnet efter den statistiske model, der ligger til grund for en estimeret sammenligningsleje. 

 • Årlig leje pr. kvadratmeter, gennemsnits-, top- og bundleje
 • Opgørelse efter sektor og lejereguleringstype

Hvordan beregnes lejebenchmark i Lejetjek?

Modellen tager udgangspunkt i de omkringliggende lejemål med samme anvendelse og tager højde for lejemålenes og ejendommenes forskellige karakteristika. På den måde omregnes nabolejemålenes aktuelle leje, så de bedst muligt matcher det opslåede lejemål ud fra lejemålets størrelse, lejemålets indflytningsdato og ejendommens opførelsesår. 

Modul 2 – Markedsstatistik

Med modul 2 er der mulighed for at få en detaljeret lejeopgørelse for den aktuelle leje i en kommune, en bydel eller et postnummer.

Der er desuden mulighed for at tilføje en lang række parametre til søgningen, som gør det muligt at trække statistik på lejemål, der er sammenlignelige på unikke måder. 

Parametrene er: 

 • Lejemålets anvendelse
 • Lejeeguleringstype
 • Areal for lejemålet
 • Lejemålets indflytningsdato
 • Ejendommens opførelsesår
 • Etage
 • Antal værelser
 • Ejendommens type
 • Ejendommens energimærke

Tillægsmodul – Lejeafgørelser

Slutteligt er der mulighed for at tilkøbe et tillægsmodul med lejeafgørelser.

I det er det muligt at fremsøge relevante afgørelser omkring lejens størrelse. Der kan i modulet slås op på vejniveau, så der er mulighed for at finde tidligere afgørelser, der eksempelvis er relevante for egne lejemål. 

Kontakt os

Vores konsulenter sidder klar til at hjælpe dig med at finde den rette løsning til din virksomhed. Kontakt os for en uforpligtende snak om vores to løsninger: Lejetjek Basis og Lejetjek+.

Mikkel Alsø

Økonomisk chefkonsulent

Cand.polit.

Hong-Kai Guo

Senior dataanalytiker

Cand.polit.

DATAGRUNDLAG

Lejetjek er baseret på anonymiserede data fra EjendomDanmarks markedstatistik, der med 250.000 bolig- og erhvervslejemål dækker 15 procent af det professionelle udlejningsmarked i Danmark.

Alle indsamlede data behandles fortroligt, anonymt og alene af EjendomDanmark. Således sikres det, at det ikke muligt for brugerne at lede tilbage til enkelte aktører i et bestemt område. 

Betingelser og priser

For at kunne tegne et abonnement på Lejetjek skal du eller din virksomhed være medlem af EjendomDanmark. Abonnementet er årligt og baseret på, hvilke moduler man ønsker, og hvor mange oplysninger der stilles til rådighed i ens unikke løsning.

Prisen på statistiktjenesten har til formål at dække de omkostninger, som EjendomDanmark har til at drifte og videreudvikle nye nøgletal og funktionaliteter. 

Nye inddelinger eller øvrige specielle ønsker til opsætning og indhold aftales separat, og der afregnes til timepris i forbindelse med etablering og løbende driftsomkostninger.

Lejetjek opdateres kvartalsvis og fremgår altid efter seneste opgørelsesdato.

15 %

af det professionelle udlejningsmarked i Danmark er dækket af EjendomDanmarks markedsstatistik.

5.000 kr.

Årlig mindstepris på Lejetjek Basis.

Det sker hos EjendomDanmark