/ Skift af administrator

Skift af administrator

Vejledende retningslinjer

Bestyrelsen for EjendomDanmarks administratorsektion har vedtaget retningslinjer for aflevering af materiale ved administratorskifte.

Her på siden finder du vejledende retningslinjer for aflevering af materiale til ny administrator samt materialeliste. Du kan ligeledes downloade skabelon for brev til overdragende administrator med anmodning om overdragelse af materiale og skabelon til fuldmagt for konvertering af betalingsaftaler.

 

GDPR

Persondataforordningen ændrer ikke på behovet for at overtage alle de materialer, som er nødvendige for at administrere en ejendom, fra den afgående administrator.

Kunden bør have indføjet en bestemmelse i administrationsaftalen om, at alle persondata som behandles på vegne af kunden i forbindelse med administration af ejendommen, skal tilbageleveres, når administrationsaftalen ophører. 

Uanset er man som afgående administrator forpligtet til at levere alle de nødvendige persondata til den nye administrator. 

Persondataretligt skal man som ny administrator forholde sig til alle de rettigheder, som beboerne (lejerne/andelshaverne/ejerlejlighedsejerne) har. Det vil sige at man skal sørge for at sende orientering om privatlivspolitikken med kontaktoplysninger til alle beboerne, hvilket passende kan gøres samtidig med at man orienterer om, at man har overtaget administrationen af ejendommen.

Kom på kursus