/ Tårnby Kommune

Tårnby Kommune

Huslejenævnet i Tårnby Kommune
Amager Landevej 76
2770 Kastrup
Tlf. 32 47 12 13

Der er ikke fastsat normtal i kommunen.