/ Solrød Kommune

Solrød Kommune

Huslejenævnet
Rådhuset
Rådhusholmen 10
2670  Greve

Tlf.: 43 97 97 97

Der er oprettet fællesnævn med kommunerne:
Greve (sekretariat) og Solrød.

 

Der er ikke fastsat normtal i kommunen