/ Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune

Byrådssekretariatet
Rådhuset
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing
Tlf. 99 74 24 24
Der er ikke fastsat normtal i kommunen.