/ Middelfart Kommune

Middelfart Kommune

Huslejenævnet
Nytorv, 9
5500  Middelfart

Tlf. 88 88 55 00.   

huslejenaevn@middelfart.dk 

 

Normtal 2022

Administrationshonorar pr. boligenhed: 
3.575,00 kr. pr. lejemål

Vicevært pr. boligenhed: 
2.550,00 kr. pr. lejemål

 

Normtal 2021

Administrationshonorar pr. boligenhed: 
3.525,00 kr. pr. lejemål

Vicevært pr. boligenhed: 
2.500,00 kr. pr. lejemål

 

Normtal 2020

Administrationshonorar pr. boligenhed: 
3.500,00 kr. pr. lejemål

Fremmed administrationshonorar pr. boligenhed: 

3.500,00 kr. pr. lejemål + moms

Vicevært pr. boligenhed: 
2.475,00 kr. pr. lejemål

Fremmed vicevært pr. boligenhed: 

2.475,00 kr. pr. lejemål + moms

 

Normtal 2019

Administrationshonorar pr. boligenhed:
3.470,00 kr. ekskl. moms.

Vicevært pr boligenhed:
2.450,00 kr.

 

Normtal 2018

Administrationshonorar pr. boligenhed:
3.435,00 kr. ekskl. moms.

Vicevært pr boligenhed:
2.425,00 kr.

 

Normtal 2016

Administrationshonorar pr. boligenhed:
3.300 kr. ekskl. moms.

Vicevært pr boligenhed:
2.400,00 kr.

 

Normtal 2015

Administrationshonorar pr. boligenhed:
3.100 kr. ekskl. moms.

Vicevært pr boligenhed:
2.300,00 kr.

 

Normtal 2014

Administrationshonorar pr. boligenhed:
2.975 kr. ekskl. moms.

Vicevært pr boligenhed:
2.275,00 kr.

 

Normtal 2013

Administrationshonorar pr. boligenhed:
2.950 kr. ekskl. moms.

Vicevært pr boligenhed:
2.250,00 kr.

 

Normtal 2012

Administrationshonorar pr. boligenhed:
2.850 kr. ekskl. moms.

Vicevært pr boligenhed:
2.150,00 kr.

 

Normtal 2011

Administrationshonorar pr. boligenhed:
Kr. 2.800,00 ekskl. moms.

Vicevært pr. boligenhed:
2.100,00 kr.

 

Normtal 2009

Administrationshonorar pr. boligenhed:
2.600,00 kr.

Renholdelse/vicevært pr. boligenhed:
1.900,00 kr.