/ Lolland Kommune

Lolland Kommune

Huslejenævnet
Rådhuset
Jernbanegade 7
4930  Maribo

Tlf. 54 67 67 67

lolland@lolland.dk   

 

Normtal 2021

Administrationshonorar pr. boligenhed:
3.350,00 kr. ekskl. moms.

 

Normtal 2019

Administrationshonorar pr. boligenhed:
3.300,00 kr. ekskl. moms.

 

Normtal 2017

Administrationshonorar pr. boligenhed:
3.025,00 kr. ekskl. moms.

 

Normtal 2016

Administrationshonorar pr. boligenhed:
3.000,00 kr. ekskl. moms.