/ Allerød Kommune

Allerød Kommune

Huslejenævnet
Rådhusvej 1
3450 Allerød

Tlf. 48 10 03 78

Der er ikke fastsat normtal i kommunen.

Bruger som udgangspunkt normtal fra Københavns Kommune.